Planowane zmiany w podatkach w 2020 r.

Dnia 27 sierpnia Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2020 r. („Projekt”). Projekt zakłada zrównoważenie budżetu poprzez przyjęcie planowanych przychodów i kosztów na tym samym poziomie. Zgodnie z założeniami budżetu opublikowanymi przez Radę Ministrów, poziom dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie zdeterminowany głównie sytuacją gospodarczą oraz kontynuacją działań mających na celu poprawę szczelności systemu podatkowego.

Realizację założeń projektu umożliwić mają m.in. zmiany w przepisach podatkowych. W tym kontekście, w Projekcie wymienione zostały następujące planowane zmiany prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych:

  1. Zniesienie maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  2. Zastąpienie obecnych szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT w postaci odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności;
  3. Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w VAT branż wrażliwych na oszustwa;
  4. Podwyższenie stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie;
  5. Opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich;
  6. Modyfikacja przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz zmiany w przepisach o raportowaniu schematów podatkowych (MDR);
  7. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa;
  8. Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych;
  9. Wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i przebudowanie modelu funkcjonowania OFE.

Będziemy Państwa informowali o kolejnych doniesieniach z zakresu planowanych zmian w prawie podatkowym.

Służymy pomocą, gdyby wyżej wskazane planowane zmiany wzbudziły u Państwa wątpliwości.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane