HRadar | HR Alert | Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

W miniony piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zgodnie, z którym w dniu 1 lipca 2023 r.  zostanie zniesiony  stan zagrożenia epidemicznego.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie niosło za sobą następujące konsekwencje dla pracodawców:

 1. Ważność wszystkich badań profilaktycznych pracownika, która upłynęła w trakcie pandemii, wygaśnie po 180 dniach od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego;
 2. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nie będzie miał
  już możliwości udzielić pracownikowi niewykorzystanego w latach poprzednich urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni w terminie przez niego wyznaczonym i bez uwzględnienia planu urlopów;
 3. Termin na przeprowadzenie badań okresowych
  z zakresu BHP, których termin upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od dnia jego odwołania, wydłuża się do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
 4. Szkolenia wstępne z zakresu BHP, których termin przypadał w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od dnia jego odwołania, będzie można przeprowadzić w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
 5. Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, którym zezwolenia pobytowe wygasły w czasie pandemii, zostaje przedłużony do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego;
 6. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego przestanie obowiązywać ograniczenie co do wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego w związku z rozwiązaniem umowy
  o pracę.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane