Brak opodatkowania świadectw użytkowych | Zespół podatkowy SK&S uzyskał korzystne wyroki WSA i NSA

Zespół podatkowy SK&S w składzie Jarosław Bieroński i Katarzyna Juralewicz uzyskał dla jednego z Klientów korzystne wyroki WSA i NSA w sprawie braku opodatkowania świadectw użytkowych wydawanych akcjonariuszom spółki w miejsce umarzanych akcji.

Spór z organem dotyczył kwestii, czy już w momencie wydania świadectw użytkowych powstaje po stronie akcjonariusza przychód podatkowy. Organ twierdził, że tak, podczas gdy prawnicy SK&S argumentowali, że opodatkowanie pojawi się dopiero na etapie dokonania wypłat, do których uprawniają świadectwa użytkowe (np. wypłaty dywidend) lub na etapie odpłatnego zbycia takich świadectw. Spory z organem dotyczyły akcjonariuszy będących zarówno podatnikami CIT, jak i PIT.

Sądy obu instancji, i to zarówno w sprawach dotyczących PIT, jak i CIT, nie miały wątpliwości, że wydanie świadectw użytkowych w miejsce umarzanych akcji nie powoduje powstania przychodu po stronie akcjonariusza. Sądy zgodziły, że świadectwo użytkowe nie stanowi wynagrodzenia za umarzane akcje, a jego wydanie w miejsce akcji nie powoduje powstania po stronie akcjonariusza przysporzenia majątkowego skutkującego powstaniem przychodu. Świadectwo użytkowe w momencie wydania akcjonariuszowi uprawnia jedynie do otrzymania potencjalnych świadczeń w przyszłości (w szczególności dywidend), których opodatkowanie następuje dopiero w momencie faktycznej wypłaty. Opodatkowanie świadectw użytkowych już na etapie ich emisji prowadziłoby do nieuprawnionego podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Są to pierwsze od kilku lat wyroki dotyczące opodatkowania świadectw użytkowych. Instrumenty te były do tej pory stosunkowo rzadko wykorzystywane w praktyce, choć stanowią bardzo przydatne rozwiązanie w sytuacjach, w których zmianie ulec ma struktura własnościowa spółki przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień majątkowych dotychczasowych właścicieli. Świadectwa użytkowe pozwalają bowiem na zachowanie dotychczasowego prawa do dywidendy i udziału w nadwyżce majątku spółki, pomimo utraty praw korporacyjnych przez akcjonariusza.

 

Powiązane