Sylwia Macura–Targosz

Sylwia Macura–Targosz

Starszy prawnik, radca prawny

W SK&S pracuję od 2008 roku. Specjalizuję się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej, prawa autorskiego, IT, e-commerce oraz prawa reklamy. Posiadam doświadczenie w realizacji projektów marketingowych oraz w zakresie nowych technologii. W swojej dotychczasowej praktyce doradzałam przy licznych projektach z dziedziny IT oraz prawa pracy, których istotną część stanowiła ochrona danych.

Obecnie wspieram spółki polskie i zagraniczne w sprawach z zakresu ochrony danych oraz w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa polskiego.

Kieruję zespołem biura SK&S w Katowicach.

KONTAKT
Tel.:+48 32 731 50 29
Tel. kom.:+48 694 415 447
Fax:+48 32 731 59 90
Edukacja
  • Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie – 2010
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister administracji – 2008
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa – 2008
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister stosunków międzynarodowych – 2006
Doświadczenie
  • Przygotowuje dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, np. politykę bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące zarządzania zasobami IT, rejestrami zgód na przetwarzanie danych osobowych, jak również politykę prywatności dla użytkowników usług internetowych
  • Przygotowuje zawiadomienia dla osób, których dane dotyczą oraz formularze udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym formularze zgody na przekazanie danych do krajów trzecich
  • Doradza przy sporządzaniu, negocjowaniu oraz wprowadzaniu zmian do wszelkich możliwych umów dotyczących przetwarzania danych, w tym umów dotyczących przetwarzania szczególnych danych up. umowy przetwarzania danych lub przekazywania danych, jak również umów, w których przetwarzanie danych stanowi jedynie jeden z elementów szerszych celów biznesowych (np. umów wdrożenia systemu komputerowego, marketingowych, umów o administrowanie stroną internetową, itp.)
  • Sporządza opinie prawne dotyczące danych osobowych oraz prywatności, w szczególności związane ze stosunkiem pracy
  • Przeprowadza analizy due diligence w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz praw autorskich
  • Doradza w sprawie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
PUBLIKACJE