dr Mateusz Irmiński

dr Mateusz Irmiński

Senior Counsel, adwokat

Pracę w SK&S rozpocząłem w 2011 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywałem w innych kancelariach prawnych. Doktoryzowałem się w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam 2-letnie doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu prawa Unii Europejskiej na tym Wydziale. Stale reprezentuję klientów w sporach korporacyjnych, odszkodowawczych, pracowniczych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i windykacyjnych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 26
Tel. kom.:+48 600 951 638
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski – doktor nauk prawnych – 2014
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2010
  • Ludwig–Maximilians Universität w Monachium (program Socrates–Erasmus) – 2008-2009
konferencje
  • Young ICCA Skills Training Workshop on Cross-examination in international arbitration
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
  • Zajmuje się zagadnieniami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, dochodzenia roszczeń z zakresu naruszeń prawa konkurencji, międzynarodowego i europejskiego prawa gospodarczego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi
PUBLIKACJE