UNITED LEGALS FOR UKRAINE | UNGC X SK&S

24 października odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Programu United Business for Ukraine organizowane przez UN Global Compact Network Poland, w ramach którego omówiono dotychczasowe działania programu oraz określono dalsze kierunki współpracy.

Tego samego dnia odbyła się także uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody Partnerom UN Global Compact Network Poland, w tym kancelarii SK&S, w dowód uznania i wdzięczności za pomoc udzieloną obywatelkom i obywatelom Ukrainy, pokazującą, że etyczny i odpowiedzialny biznes jest ważnym ogniwem łańcucha pomocy humanitarnej. Kancelarię SK&S reprezentował Jakub Derulski.

SK&S jest współautorem projektu United Legals for Ukraine, którego celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej podmiotom niosącym pomoc obywatelkom i obywatelom Ukrainy.

Więcej informacji nt. projektu  TUTAJ 

Powiązane