SK&S Privacy Insight #1 | Kwartalnik o prawie ochrony danych osobowych

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru kwartalnika o prawie ochrony danych osobowych SK&S Privacy Insight.

W tym numerze:

  • Sygnaliści a RODO – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
  • Kilka słów komentarza do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji
  • Pierwsza kara za nienależytą ochronę danych osobowych sygnalistów
  • Decyzje organów europejskich – Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie danych osobowych
  • Polska – Kodeks branżowy dot. przetwarzania danych osobowych dla sektora ochrony zdrowia dotyczący podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiotów przetwarzających
  • Ostatnie orzecznictwo – najważniejsze wyroki i decyzje z zakresu ochrony danych osobowych

Pobierz w wersji PDF: SK&S Privacy Insight #1

Autorzy: Agata Szeliga, Sylwia Macura-Targosz, Jakub Derulski, Adrianna Gnatowska i Katarzyna Klonecka.

 

Powiązane