Katarzyna Wnuk

Katarzyna Wnuk

Prawnik, adwokat

Do zespołu SK&S dołączyłam w 2020 roku. Specjalizuję się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, a swoją wiedzę w tym zakresie wykorzystuję działając na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki. Mam doświadczenie we wdrażaniu RODO oraz weryfikacji takich wdrożeń, sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących danych osobowych oraz wspieraniu klientów w prowadzeniu bieżącej działalności w zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wspierałam również klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w odpowiadaniu na żądania składane na postawie RODO. Biorę także udział w projektach dotyczących IT i nowych technologii cyfrowych oraz prawa własności intelektualnej. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując dla międzynarodowej kancelarii prawniczej.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 7137
Tel. kom.:+48 602 151 178
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – adwokat – od 2022
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2018
  • Uniwersytet w Liѐge – Wydział Prawa, Nauk Politycznych i Kryminologii (Erasmus+) – 2017-2018
  • British Law Center – Studia z zakresu prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej – 2015-2017
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych
  • Bierze udział w projektach dotyczących IT i nowych technologii cyfrowych oraz prawa własności intelektualnej
PUBLIKACJE