Jordan Sikorski

Jordan Sikorski

Starszy prawnik, radca prawny

Z SK&S współpracuję od 2022 r. w ramach praktyki prawa pomocy publicznej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w doradzeniu przedsiębiorcom i podmiotom publicznym w sprawach pomocy państwa. Wspieram przedsiębiorców w pozyskiwaniu wsparcia publicznego na realizowane inwestycje, m.in. grantów rządowych i zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji oraz w procesie notyfikacji pomocy publicznej. Analizuję status wielkościowy przedsiębiorstw, mający wpływ na możliwość otrzymania i wielkość pomocy. Doradzam, jak łączyć różne rodzaje pomocy przestrzegając dopuszczalnych limitów. Uczestniczę w badaniach spółek, identyfikując zobowiązania i ryzyka związane z otrzymaną pomocą. Reprezentuję klientów przed organami udzielającymi pomocy.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 20
Tel. kom.:+48 604 413 324
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – radca prawny – od 2015
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2011
Doświadczenie
  • Sporządza opinie prawne nt. prawa pomocy publicznej
  • Wspiera przedsiębiorców w procesie pozyskiwania pomocy publicznej
  • Bada status wielkościowy przedsiębiorstw
  • Pomaga łączyć pomoc z różnych źródeł, identyfikując dopuszczalne limity pomocy
  • W ramach due diligence spółek, bada zobowiązania i ryzyka związane z pomocą publiczną
  • Reprezentuje klientów w sprawach dotyczących pomocy publicznej
PUBLIKACJE