Przelew wierzytelności bankowej zabezpieczonej hipoteką na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego

W czerwcowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Przelew wierzytelności bankowej  zabezpieczonej hipoteką na rzecz funduszu sekurytyzacyjnegoglosa do postanowienia SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 280/17 ”, której autorem jest Lidia Malinowska.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

Powiązane