Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce

Pobierz w wersji PDF

 

Przełomowy moment rozwoju elektromobilności w Polsce

Najbliższe miesiące mogą być przełomowe i kluczowe dla rozwoju elektromobilności.

Pod koniec marca 2020 r. zostaną ogłoszone pierwsze nabory, w ramach których osoby fizyczne będą mogły złożyć wnioski celem uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu („FNT”).

Pod koniec roku Minister Aktywów Państwowych (dawny Minister Energii) wreszcie podpisał rozporządzenia wykonawcze, tj.:

  • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego z FNT

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002538

  • rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia środków z FNT

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002526

  • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków FNT osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków przekazania tego wsparcia

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002189

Wejście w życie ww. rozporządzeń wraz z końcem 2019 r. jest kolejnym istotnym krokiem w celu uruchomienia wypłaty środków z FNT. Przedsiębiorcy muszą jednak poczekać na wsparcie z FNT z uwagi na trwającą procedurę notyfikacyjną w Komisji Europejskiej (decyzja KE jest spodziewana w pierwszym półroczu 2020 r.).

Jednocześnie rząd szykuje kolejne zachęty dla podmiotów zamierzających uzyskać środki z FNT w postaci zwolnienia środków wypłaconych z FNT z podatku dochodowego.

Beneficjenci środków z FNT:

  • osoby fizyczne
  • przedsiębiorcy
  • jednostki samorządu terytorialnego

Przykładowe obszary wsparcia:

  • budowa infrastruktury – ogólnodostępnych stacji ładowania (nawet do 3 mln zł)
  • zakup nowych pojazdów elektromobilnych przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne (nawet do 90 tys. zł)
  • rozwój badań dot. opracowywania nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych (maksymalnie do 5 mln zł)

Informacja dotycząca stanu infrastruktury

W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać również pierwsze raporty władz samorządowych dot. stanu infrastruktury w poszczególnych gminach, które miały zostać przygotowane do 15 stycznia 2020 r. Na ich podstawie będzie wiadomo między innymi, ile ogólnodostępnych stacji ładowania powinno zostać jeszcze zbudowanych, aby sprostać minimalnym wymogom nałożonym przez ustawę o elektromobilności, oraz ile z nich ma zostać wybudowanych przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

Rozwój elektromobilności na przestrzeni ostatnich miesięcy

kwiecień 2019 r. grudzień 2019 r.
zarejestrowane pojazdy elektryczne 5641

3581 BEV (ang. baterry eletric vehicles)

2060 PHEV (ang. plug-in hybrid eletrices vehicles)

8637

5031 BEV

2536 PHEV

stacje ładowania 668 1011
ogólnodostępne punkty ładowania 1205 1815

 

Pobierz w wersji PDF

Powiązane