Legal Alert | Ograniczenia przywozu niektórych produktów rolnych pochodzących z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

W dniu 2 maja 2023 roku na poziomie unijnym zostały uregulowane ograniczenia przywozu niektórych produktów rolnych pochodzących z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej (dalej jako „Rozporządzenie”).

Zgodnie z Rozporządzeniem, na terytorium Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji nie mogą być dopuszczane do obrotu, obejmowane procedurą składu celnego, procedurą wolnego obszaru celnego lub procedurą uszlachetniania czynnego takie pochodzące z Ukrainy produkty, jak:

  • pszenica i meslin (kod CN towaru 1001);
  • kukurydza (kod CN towaru 1005);
  • nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane (kod CN towaru 1205);
  • nasiona słonecznika, nawet łamane (kod CN towaru 1206).

Produkty te mogą znajdować się w swobodnym obrocie oraz być poddawane wymienionym wyżej procedurom na terytorium pozostałych państw UE.

Mogą one również być swobodnie przewożone przez terytorium każdego państwa członkowskiego (a więc również przez Polskę) w ramach wspólnej procedury tranzytu celnego do innego państwa członkowskiego lub do państwa bądź na terytorium znajdujących się poza obszarem celnym Unii.

W praktyce to oznacza, że katalog produktów rolnych, których nie można było przywozić do Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. został bardzo skrócony. Owo rozporządzenie zostało uchylone w dniu 2 maja 2023 roku.

Obecnie do Polski mogą być wwożone i dopuszczane do obrotu między innymi: cukier, susz paszowy, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowina i cielęcina, mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele.

Stan prawny w tej dziedzinie może się zmieniać. Rozporządzenie stosuje się do 5 czerwca 2023 r., ale przyjęte w nim środki mogą zostać przedłużone. Również do 5 czerwca 2023 r. stosuje się Rozporządzenie (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. liberalizujące handel między UE a Ukrainą i należy sprawdzać, czy przewidziane w nim środki tymczasowej liberalizacji handlu zostaną przedłużone i na jak długo.

Pobierz Alert w wersji PDF


 

Завантажити PDF 

2 травня 2023 року на рівні країн ЄС було врегульовано обмеження щодо імпорту деяких сільськогосподарських товарів українського походження на територію Європейського Союзу („Регламент„).

Відповідно до Регламенту, на території Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини не можуть бути допущені до обігу, включені до процедури митного складу, процедури вільної митної зони або процедури переробки, такі товари українського походження, як:

  • пшениця та меслин (код CN товару 1001);
  • кукурудза (код CN товару 1005);
  • насіння ріпаку або парила, в тому числі подрібнене (код CN товару 1205);
  • насіння соняшнику, в тому числі подрібнене (код CN товару 1206).

Ці продукти можуть вільно реалізовуватися і проходити вищезгадані процедури на території інших країн ЄС.

Вони також можуть вільно перевозитися через територію будь-якої держави-члена ЄС (а отже, і через Польщу) за процедурою спільного митного транзиту до іншої держави-члена ЄС або до країни чи території за межами митної території Європейського Союзу.

На практиці це означає, що каталог сільськогосподарської продукції, яку не можна було імпортувати до Польщі згідно з розпорядженням Міністра Розвитку і Технологій від 21 квітня 2023 року, був дуже скорочений. Це розпорядження було скасоване 2 травня 2023 року.

Наразі до Польщі дозволено ввозити та допускати до обігу: цукор, сухі корми, хміль, льон та коноплі, фрукти та овочі, перероблені фруктові та овочеві продукти, вина, яловичину та телятину, молоко та молочні продукти, свинину, баранину та козлятину, яйця, м’ясо птиці, етиловий спирт сільськогосподарського походження, бджолопродукти.

Стан законодавства у цій сфері може змінюватися. Регламент діє до 5 червня 2023 року, але передбачені ним заходи можуть бути продовжені. Також до 5 червня 2023 року діє Регламент (ЄС) 2022/870 від 30 травня 2022 року про лібералізацію торгівлі між ЄС та Україною, і поки що невідомо, чи будуть продовжені передбачені ним тимчасові заходи з лібералізації торгівлі і на який термін.

Powiązane