Kontrola środowiskowa – uprawnienia inspektora, prawa kontrolowanego

Serdecznie zapraszamy na kolejny artykuł z cyklu współtworzonego przez ekspertów SK&S oraz redakcję Rzeczpospolita dotyczącego kontroli u przedsiębiorców. Poniższe opracowanie autorstwa Aneta Bąk porusza aspekty kontroli środowiskowej.


Do najczęściej spotykanych kontroli organów ochrony środowiska należą te z zakresu gospodarowania odpadami, korzystania z wód czy emisji gazów i pyłów, choć w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, może ona obejmować także przestrzeganie przepisów w zakresie marnowania żywności, stosowania substancji chemicznych czy GMO.

Z danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) wynika, że w 2021 r. przeprowadzono ponad 40 tys. kontroli, w wyniku których stwierdzono blisko 11 tys. naruszeń przepisów ochrony środowiska. Efektem tych działań było zastosowanie ponad 25,3 tys. sankcji i działań pokontrolnych, z czego 2,5 tys. stanowiły decyzje o karach i dodatkowych opłatach.

Mając na względzie, że działalność każdego przedsiębiorstwa w mniejszym lub większym stopniu wiąże się z korzystaniem ze środowiska naturalnego, znajomość podstawowych zasad dotyczących kontroli stanowi istotny element prowadzenia działalności gospodarczej i pozwala lepiej się do niej przygotować.

Organy kontroli środowiska
Organem kontrolnym jest co do zasady wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) właściwy dla miejsca prowadzenia działalności, który wykonuje swoje działania przy udziale upoważnionych inspektorów. W przypadkach uzasadnionych wagą sprawy (np. ogólnym bezpieczeństwem ekologicznym) lub jej zawiłością czynności należące do właściwości WIOŚ może podejmować również GIOŚ.

Przy wykonywaniu czynności kontrolnych organy te współdziałają i mogą korzystać z pomocy innych organów, w tym m.in. Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urzędów nadzoru górniczego a nawet Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy przeprowadzenie czynności kontrolnych wymaga wiedzy lub umiejętności specjalistycznych, do udziału w kontroli mogą zostać upoważnione również osoby niebędące inspektorami. W praktyce krąg podmiotów kontrolnych jest dużo szerszy, bowiem każdy organ realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska jest jednocześnie organem kontrolnym.

Powiązane