Decyzja nr G4/19 Europejskiego Urzędu Patentowego – przyczynek do dyskusji na temat podwójnego patentowania w Polsce

Instytut Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPI) opublikował artykuł autorstwa Marka Oleksyna i Jakuba Sielewiesiuka. Autorzy omówili praktyczne aspekty podwójnego patentowania w Polsce w świetle decyzji Rozszerzonej Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie nr G4/19.

Artykuł dostępny tutaj: https://information.patentepi.org/issue-4-2021/decision-no.-g4-19-of-the-european-patent-office.html

Powiązane