Jan Banasiński

Jan Banasiński

Senior Counsel, radca prawny

Mam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz instytucji finansowych w obszarze transakcyjnym, regulacyjnym, a także procesowym. Doradzałem bankowi państwowemu oraz bankom komercyjnym przy największych transakcjach bankowych ostatniej dekady, w ramach strukturyzowania finansowań dłużnych, opartych o standard LMA (Loan Market Association), głównie w transakcjach (i) nieruchomościowych, (ii) LBO, (iii) eksportowych, (iv) infrastrukturalnych. Z ramienia Departamentu Prawnego nadzorowałem wprowadzenie strategii „go green” w jednym z polskich banków oraz prawne aspekty procesów KYC/AML. Jednocześnie jako Dyrektor Departamentu Prawnego byłem odpowiedzialny za kwestie strategiczne, w tym współtworzenie i wprowadzenie strategii procesowej w odniesieniu do spraw związanych z kredytami i pożyczkami powiązanymi z walutami obcymi. W ramach SK&S wspieram obszar transakcyjny i regulacyjny praktyki bankowości i finansów.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 72 33
Tel. kom.:+48 881 023 579
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – radca prawny – 2016
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – adwokat – 2012 – 2015
  • University of Warsaw – magister prawa – 2004 – 2010
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym i handlowym
  • Doradza w kwestiach dotyczących bankowości i finansów, transakcji finansowych, kapitałowych oraz transakcji kredytowych
PUBLIKACJE