Borys D. Sawicki

Borys D. Sawicki

Senior Counsel, radca prawny

W SK&S pracuję SK&S od 1998 roku. Specjalizuję się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości. Aktywnie wspieram klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w zakresie taksonomii UE i sprawozdawczości niefinansowej. Doradzam również w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych, faktoringowych i leasingowych. Pracuję na rzecz zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców, a do moich klientów należą krajowe oraz międzynarodowe korporacje, banki i fundusze inwestycyjne. Od wielu lat regularnie doradzam międzynarodowym instytucjom finansowym, w tym Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju i Bankowi Światowemu.

Od września 2009 r. do lutego 2010 r. byłem członkiem praktyki finansowej kancelarii De Brauw Blackstone Westbroek w Amsterdamie.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 69
Tel. kom.:+48 604 197 848
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Jagielloński – Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej – 1999–2000
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1999
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w bankowości i finansach
  • Koncentruje się na transakcjach finansowania inwestycji oraz innych transakcjach kompleksowego finansowania, a także transakcjach finansowania z wykorzystaniem tzw. dźwigni finansowej
REKOMENDACJE
  • Legal 500 – Banking and finance