Borys D. Sawicki

Borys D. Sawicki

Senior Counsel, radca prawny

Wspieram klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją, w tym w raportowaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania ESRS, ocenie zgodności działalności z Taksonomią UE, a także obowiązkowymi ujawnieniami uczestników rynku finansowego na podstawie rozporządzenia SFDR. Doradzam również w transakcjach zrównoważonego finansowania, w tym w finansowaniach powiązanych z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked loans) oraz „zielonymi” finansowaniami m.in. w oparciu o LMA Green Loan Principles i Equator Principles (EP 4).

Jestem członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wspierającej EFRAG w opracowaniu standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS) oraz członkiem Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. Ponadto jestem ekspertem grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii UE pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz członkiem grupy roboczej ds. minimalnych gwarancji przy Związku Banków Polskich. Współkieruję pracami Zespołu ESG w kancelarii SK&S.

Regularnie publikuję i prowadzę wykłady na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Jestem wykładowcą w Szkole ESG prowadzonej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej, a także na studiach podyplomowych w zakresie zrównoważonego rozwoju i finansowania organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Akademię Leona Koźmińskiego.

Równolegle doradzam w transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, szczególnie w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości oraz w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 69
Tel. kom.:+48 604 197 848
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Jagielloński – Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej – 1999–2000
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1999
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w bankowości i finansach
  • Koncentruje się na transakcjach finansowania inwestycji oraz innych transakcjach kompleksowego finansowania, a także transakcjach finansowania z wykorzystaniem tzw. dźwigni finansowej
REKOMENDACJE
  • Legal 500 – Banking and finance