Praktyki w SK&S

Program praktyk jest skierowany do studentów kończących III lub IV rok studiów prawniczych. Praktyki letnie odbywają się od maja do września i trwają od 4 do 6 tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny rok akademicki (od października do kwietnia). Oprócz wyróżniającej się współpracy, dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk jest dyspozycyjność na poziomie co najmniej trzech dni w tygodniu. Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Praktyki prowadzone są między innymi w ramach następujących specjalizacji: prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne.

Miejsce odbywania praktyk: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:

  • średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
  • bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
  • dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
  • zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
  • umiejętności efektywnej pracy w zespole;
  • predyspozycji organizacyjnych;
  • zaangażowania.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami wiedzy, podczas których weryfikujemy znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, a następnie rozmowami indywidualnymi.

Testy pisemne odbywają się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie, zawsze w dwóch opcjonalnych terminach. Studenci zaproszeni na test otrzymają indywidualne wskazówki odnośnie miejsca i godziny jego przeprowadzenia.

Kancelaria przyjmuje podania na praktyki przez cały rok, zaś proces rekrutacyjny ma miejsce na przełomie marca i kwietnia każdego roku. Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim i/lub angielskim, wyłącznie mailem, na adres: office@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk studenckich”.

Rozmowy kwalifikacyjne są prowadzone w Warszawie i Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy już proces rekrutacji na praktyki studenckie na 2017 rok. Zapraszamy do aplikowania na kolejną edycję praktyk letnich w 2018 roku.