Praktyki w SK&S

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PRAWA

Program praktyk kancelarii SK&S kierowany jest głównie do studentów III, IV i V roku prawa.

Kancelaria ma jednak w swojej ofercie program praktyk dedykowany studentom prawa roczników I i II.

Dwuetapowa rekrutacja prowadzona jest na praktyki letnie odbywające się w cyklu miesięcznym od lipca do końca września.

Po pomyślnym przejściu obu etapów, najlepsi kandydaci otrzymują zaproszenia do odbycia miesięcznych praktyk (do wyboru: lipiec, sierpień i wrzesień).

Studentów, którzy podczas wakacyjnego stażu wykażą się szeroką wiedzą, umiejętnością pracy w zespole, współpracy z prawnikami i pozostałymi pracownikami, kancelaria zaprasza do uczestnictwa w praktykach, w roku akademickim, od października do końca czerwca.

Jednym z warunków kontynuacji praktyk w roku akademickim, poza wyróżniającą się pracą, jest dyspozycyjność w wymiarze minimum 3 dni w tygodniu.

I etap rekrutacji to rozwiązanie pisemnego kazusu.

Autorzy najlepszych prac zapraszani są do II etapu rekrutacji – spotkania z prawnikami oraz HR, podczas którego weryfikowana jest znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego.

Unikatowym aspektem praktyk jest ich interdyscyplinarny charakter. Studenci na etapie praktyk letnich i przez pierwsze 3 miesiące w roku akademickim nie są przypisani do konkretnego działu, dzięki czemu mają możliwość współpracy z prawnikami zajmującymi się różnymi dziedzinami prawa i tym samym sprawdzenia swoich umiejętności na różnych polach.

W styczniu starsi praktykanci (lata IV-V) sami mogą podjąć decyzję o tym, który dział i która dziedzina prawa interesują ich najbardziej w perspektywie dalszej kariery i otrzymują wsparcie mentrora z wybranego działu.

Specjalizacje, w których studenci mają okazję się szkolić podczas praktyk to m.in. prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo energetyczne, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo pracy czy projekty infrastrukturalne.

Praktyki odbywają się w 3 miastach: w Warszawie, Katowicach oraz w Poznaniu.

Poza standardowym naborem na praktyki w okresie letnim, prowadzimy także rekrutację na praktyki w ciągu roku, do określonych działów kancelarii. Informacje o dodatkowych naborach pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Kancelaria SK&S oferuje praktykantom:

 • udział w ambitnych projektach z różnych branż, realizowanych dla uznanych polskich i zagranicznych firm oraz jednostek administracji
 • konkurencyjne wynagrodzenie w stawce godzinowej, za godziny spędzone w biurze
 • elastyczny grafik dostosowany do zajęć na uczelni
 • program mentoringowy po pierwszych 3 miesiącach praktyk w roku akademickim
 • dopasowany do oczekiwań program szkoleń
 • darmowe kursy Legal English w godzinach pracy
 • kartę Multisport Plus (dla zakwalifikowanych na praktyki w roku akademickim )
 • pracę w przestronnych, kilkuosobowych pokojach
 • owoce każdego dnia

Od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrych wyników w nauce podczas studiów
 • biegłej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa takich jak prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, procedury
 • umiejętności współpracy w zespole
 • predyspozycji organizacyjnych oraz efektywnego zarządzania czasem
 • zaangażowania w powierzone zadania

 

Rekrutacja na praktyki letnie 2022:

Kancelaria informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki letnie 2022.

Przypominamy, że ofertę praktyk kierujemy do studentów III, IV i V roku studiów prawa.

Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim lub angielskim, wyłącznie pocztą elektroniczną, w formacie pdf na adres: rekrutacja@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk letnich” w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2022 r.

Testy pisemne odbędą się 20 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 20:00 on-line.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszej połowie czerwca w formie wideokonferencji. O terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu testów.

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom w drugiej połowie czerwca.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.