Kariera

KOGO SZUKAMY?

Jesteśmy kancelarią, którą tworzą ludzie o ogromnej pasji, wiedzy i doświadczeniu. Nasz zespół stale się powiększa.

Dlatego też z ogromną przyjemnością przyjmujemy kandydatów, którzy posiadają najlepsze wykształcenie prawnicze i są świetnie zorientowani w gospodarce i biznesie, a także cechuje ich ciekawość wszelkich nowości rynkowych, także tych spoza świata prawniczego.

Co oferujemy?

Aktywnie wspieramy rozwój naszych prawników. Zapewniamy możliwość uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach lub praktykach zagranicznych organizowanych we współpracy z uczelniami, instytucjami zagranicznymi i renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi.  Organizacja pracy w naszej kancelarii umożliwia godzenie obowiązków służbowych z tymi, które wynikają z odbywanych przez prawników aplikacji, studiów doktoranckich, czy studiów podyplomowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a

  • zdobyciem cennych doświadczeń zawodowych,
  • możliwością nauki od najlepszych specjalistów z różnych dziedzin prawa,
  • uczestnictwem w najciekawszych projektach realizowanych przez naszą kancelarię,

Zachęcamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

czego oczekujemy?

Nasza kancelaria świadczy usługi dla największych firm w kraju i za granicą. Praca nad projektami, które realizujemy, nierzadko charakteryzuje się dużym stopniem skomplikowania.

Szukamy zatem kandydatów, którzy są:

  • odpowiedzialni,
  • zaangażowani,
  • potrafią współpracować w zespole i dzielić się wiedzą,
  • posiadają umiejętność organizacji pracy,
  • trafnie definiują priorytety.

To właśnie dzięki wysokim standardom pracy, a co za tym idzie wysokiemu poziomowi obsługi,  nasza kancelaria jest doceniana przez swoich klientów.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji wyłącznie mailem, w języku polskim, na adres: rekrutacja@skslegal.pl, tytułując mail „rekrutacja” i dołączając informację o dziedzinie prawa, którą jesteś zainteresowany/a.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Polityką prywatności, w której znajdą Państwo m.in. informację o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli taka zgoda zostanie udzielona). W zależności od Państwa decyzji, prosimy o ewentualne dopisanie na Państwa CV i innych materiałach jednej lub obu z następujących klauzul:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Brak udzielenia zgody nr 1 lub jej wycofanie spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę przy ewentualnych przyszłych rekrutacjach i będą Państwo musieli ponownie aplikować na wolne stanowisko. Przy braku zgody nr 2 lub jej wycofaniu Spółka nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.