Praktyki w SK&S

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PRAWA

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PRAWA

Program praktyk kancelarii SK&S kierowany jest do studentów I-V roku prawa.

Studenci I-II:

praktyki techniczne tj. załatwianie spraw w sądach, urzędach, monitoringi sądowe

I etap rekrutacji:
Rozmowa kwalifikacyjna z działem HR

Studenci po III roku:

Dwuetapowa rekrutacja na praktyki letnie, które odbywają się w cyklu miesięcznym od lipca do końca września.

I etap rekrutacji:
Rozwiązanie pisemnego kazusu. Autorzy najlepszych prac zapraszani są do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji:
Spotkanie z prawnikami oraz HR, podczas którego rozmawiamy o planach zawodowo-edukacyjnych na najbliższy czas, zainteresowaniach prawnych kandydata. Kandydat otrzyma 2-3 pytania merytoryczne z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz jedno pytanie w języku angielskim.

Po pomyślnym przejściu obu etapów najlepsi kandydaci otrzymują od nas zaproszenie do odbycia miesięcznych praktyk (do wyboru: lipiec, sierpień i wrzesień).

Studentów, którzy podczas wakacyjnego stażu wykażą się szeroką wiedzą, umiejętnością pracy w zespole, współpracy z prawnikami i pozostałymi współpracownikami, zaprosimy do uczestnictwa w praktykach, w roku akademickim (od października do końca czerwca).

Dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk w roku akademickim, poza wyróżniającą się pracą, jest dyspozycyjność w wymiarze minimum 3 dni w tygodniu.

Unikatowym aspektem praktyk w SK&S jest ich interdyscyplinarny charakter.

Praktyki letnie: możliwość współpracy ze wszystkimi działami w kancelarii.

Praktyki w roku akademickim: najlepsi studenci praktyk letnich otrzymają ofertę na praktyki w roku akademickim.

Zasady współpracy w roku akademickim:

  • przez pierwsze trzy miesiące (październik-grudzień) wykonujesz zlecenia od prawników z każdego działu. Sprawdzisz, w obszarze której praktyki chciał(a)byś rozwijać swoją karierę zawodową,
  • po trzech miesiącach (od stycznia) masz możliwość podjęcia decyzji i wybrania działu oraz dziedziny prawa, w których dalej chcesz się rozwijać i w perspektywie budować swoją karierę,
  • po przypisaniu do działu współpracujesz z mentorem, który wesprze Cię merytorycznie na tym etapie rozwoju kariery zawodowej,

Najlepszym studentom, po ukończeniu studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra prawa, oferujemy zatrudnienie na stanowisku młodszego prawnika w wybranym dziale. Ponad połowa naszych obecnych prawników zaczynała swoją karierę zawodową od praktyk studenckich w SK&S.

Specjalizacje, w których studenci mają okazję się szkolić podczas praktyk to m.in.:

prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo karne gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo energetyczne, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, dane osobowe, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, IT, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne, life science.

Praktyki odbywają się w 3 miastach: w Warszawie, Katowicach oraz w Poznaniu.

Poza standardowym naborem na praktyki w okresie letnim prowadzimy także rekrutację na praktyki w ciągu roku, do określonych działów kancelarii. Informacje o dodatkowych naborach pojawiają się na naszej stronie internetowej.

 

OFERTA PRAKTYK 2024

Proces rekrutacji na praktyki letnie 2024 jest już zamknięty. Zachęcamy do aplikowania na praktyki letnie 2025.

 

 


Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.

Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Polityką prywatności, w której znajdą Państwo m.in. informację o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli taka zgoda zostanie udzielona). W zależności od Państwa decyzji, prosimy o ewentualne dopisanie na Państwa CV i innych materiałach jednej lub obu z następujących klauzul:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Brak udzielenia zgody nr 1 lub jej wycofanie spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę przy ewentualnych przyszłych rekrutacjach i będą Państwo musieli ponownie aplikować na wolne stanowisko. Przy braku zgody nr 2 lub jej wycofaniu Spółka nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.