Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2019 r.

Zmiany w prawie | Już obowiązują Różne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10…

Wiadomości z Prawa Pracy – IV kwartał 2018 r.

Podsumowanie najważniejszych zmian w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie kilka znaczących zmian przepisów z zakresu prawa pracy, w szczególności następujące: wprowadzony zostanie dodatkowy i dobrowolny (dla…

Wiadomości z Prawa Pracy – II kwartał 2018

Ważne zmiany w Kodeksie pracy – monitoring Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprost dopuszczają stosowanie monitoringu w zakładzie pracy. Rejestracja obrazu (monitoring…

Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2018

Projekty Kodeksów pracy – indywidualne i zbiorowe prawo pracy W marcu 2018 r. Komisja kodyfikacyjna zakończyła prace nad projektami nowych kodeksów prawa pracy, tj. Kodeksu pracy (obejmującego indywidualne prawo…

Wiadomości z Prawa Pracy – IV kwartał 2017

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Dnia 11 grudnia 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ma ona…

Wiadomości z Prawa Pracy – III kwartał 2017

Pobierz alert w wersji PDF Nowe przepisy dotyczące emerytur i rent Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych…

Wiadomości z Prawa Pracy – II kwartał 2017

Nowy wykaz prac wzbronionych kobietom – potrzebna zmiana regulaminów pracy. Obowiązujący od 1 maja 2017 r. nowy wykaz prac wzbronionych kobietom wprowadza między innymi korzystną dla…

Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2017

Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przyczynami przyszłymi W wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (II PK 246/15) Sąd Najwyższy wskazał, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę spowodowane zmianami organizacyjnymi,…