Sławomir Łuczak oraz Stanisław Gordziałkowski uzyskali precedensowy wyrok

19.10.2017

Prawnicy zespołu podatkowego SK&S Sławomir Łuczak oraz Stanisław Gordziałkowski uzyskali precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczący umorzenia udziałów objętych przez wspólnika będącego osobą fizyczną w wyniku połączenia spółek kapitałowych.

NSA potwierdził, że w takim przypadku kosztem uzyskania przychodu z umorzenia udziałów jest dla wspólnika nominalna wartość umarzanych udziałów posiadanych w spółce przejmującej, a nie historyczna wartość nominalna udziałów, jakie posiadał ten wspólnik w spółce przejętej. Sprawa dotyczyła transgranicznego połączenia spółek (spółka cypryjska została przejęta przez polską spółkę z o.o., której udziały zostały następnie umorzone), ale zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów potwierdzone przez NSA mają zastosowanie również w przypadku łączenia polskich spółek kapitałowych.

 Wyrok NSA otwiera drogę do „urealnienia” dla celów podatkowych wartości udziałów wspólnika uzyskanych w związku z połączeniem spółek kapitałowych.

Wyrok NSA o sygn. II FSK 2569/15 jest prawomocny.