Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanej francuskiej firmie audytorskiej. W roku 1998 rozpoczął pracę w SK&S. W roku 2001 został radcą prawnym, w roku 2007 został zaś partnerem w kancelarii. Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym. Ma szerokie doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz reprezentowaniu klientów w sprawach podatkowych i celnych przed organami podatkowymi i celnymi, oraz sądami administracyjnymi.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - magister prawa – 1995
  • Catholic University of Louvain La-Neuve (Belgia) – studia w zakresie prawa cywilnego i handlowego – 1994–1995
  • Radca prawny od 2001

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo podatkowe
  • Legal500 – Prawo podatkowe
  • Legal500 – Doradztwo dla klientów prywatnych