Z kancelarią SK&S związany od 2011 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie podatku VAT oraz CIT, w tym restrukturyzacjach, transakcjach M&A, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, cenach transferowych (TP) oraz postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych projektach restrukturyzacyjnych oraz badaniach typu „due dilligence”. Wielokrotnie reprezentował klientów w sporach z organami podatkowymi, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Wykładowca prawa podatkowego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Laureat VI edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017”. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej.

Wcześniejsze kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz wiodącej kancelarii prawnej.

  • Adwokat od 2013
  • Doradca podatkowy od 2011
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa –2009
  • Uniwersytet w Orleanie – Szkoła Prawa Francuskiego –2006–2007

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Legal500 – Doradztwo dla klientów prywatnych