Kontrahenci z zagranicy zapytają firmy o kwestie ESG

Raportowanie niefinansowe ma nierozerwalny związek z finansami

Zagadnienia będące przedmiotem raportowania niefinansowego (po wejściu w życie dyrektywy CSRD będzie to raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju) mają znaczący – i wciąż rosnący – wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Negatywne oddziaływanie na środowisko i otoczenie albo na własnych pracowników może wiązać się z kosztami (np. kary, odszkodowania) lub stratami finansowymi (np. bojkot towarów lub utrata kontraktów). Dyrektywa CSRD wymaga od przedsiębiorstw raportowania wpływu, jaki na wybrane obszary wywierają ich dostawcy i kontrahenci – uczestnicy łańcucha wartości. W rezultacie problemy uczestnika łańcucha wartości staną się również problemami raportującego.

Ponieważ zarówno banki, jak i np. fundusze inwestycyjne zobowiązane są do ujawniania, kogo finansują i w jakie aktywa inwestują, przedsiębiorstwa, które lekceważą zagadnienia zrównoważonego rozwoju, będą miały utrudniony dostęp do finansowania, a pozyskanie inwestora może być dla nich niemożliwe.


źródło: Rzeczpospolita, komentarz: Borys D. Sawicki

Powiązane