Praktyki w SK&S

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PRAWA

Kancelaria informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki letnie 2023.

Program praktyk kancelarii SK&S kierowany jest do studentów I-V roku prawa.

Studenci I-II:

praktyki techniczne tj. załatwianie spraw w sądach, urzędach, monitoringi sądowe

I etap rekrutacji:
Rozmowa kwalifikacyjna z działem HR

Studenci po III roku:

Prowadzimy dwuetapową rekrutację na praktyki letnie, które odbywają się w cyklu miesięcznym od lipca do końca września.

I etap rekrutacji:
Rozwiązanie pisemnego kazusu. Autorzy najlepszych prac zapraszani są do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji:
Spotkanie z prawnikami oraz HR, podczas którego weryfikowana jest znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego.

Po pomyślnym przejściu obu etapów najlepsi kandydaci otrzymują od nas zaproszenie do odbycia miesięcznych praktyk (do wyboru: lipiec, sierpień i wrzesień).

Studentów, którzy podczas wakacyjnego stażu wykażą się szeroką wiedzą, umiejętnością pracy w zespole, współpracy z prawnikami i pozostałymi współpracownikami, zaprosimy do uczestnictwa w praktykach, w roku akademickim (od października do końca czerwca).

Dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk w roku akademickim, poza wyróżniającą się pracą, jest dyspozycyjność w wymiarze minimum 3 dni w tygodniu.

Unikatowym aspektem praktyk w SK&S jest ich interdyscyplinarny charakter.

Praktyki letnie: możliwość współpracy ze wszystkimi działami w kancelarii.

Praktyki w roku akademickim: najlepsi studenci praktyk letnich otrzymają ofertę na praktyki w roku akademickim.

Zasady współpracy w roku akademickim:

 • przez pierwsze trzy miesiące (październik-grudzień) wykonujesz zlecenia od prawników z każdego działu. Sprawdzisz, w obszarze której praktyki chciał(a)byś rozwijać swoją karierę zawodową,
 • po trzech miesiącach (od stycznia) masz możliwość podjęcia decyzji i wybrania działu oraz dziedziny prawa, w których dalej chcesz się rozwijać i w perspektywie budować swoją karierę,
 • po przypisaniu do działu współpracujesz z mentorem, który wesprze Cię merytorycznie na tym etapie rozwoju kariery zawodowej,

Najlepszym studentom, po ukończeniu studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra prawa, oferujemy zatrudnienie na stanowisku młodszego prawnika w wybranym dziale. Ponad połowa naszych obecnych prawników zaczynała swoją karierę zawodową od praktyk studenckich w SK&S.

Specjalizacje, w których studenci mają okazję się szkolić podczas praktyk to m.in.:

prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo karne gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo energetyczne, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, dane osobowe, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, IT, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne, life science.

Praktyki odbywają się w 3 miastach: w Warszawie, Katowicach oraz w Poznaniu.

Poza standardowym naborem na praktyki w okresie letnim prowadzimy także rekrutację na praktyki w ciągu roku, do określonych działów kancelarii. Informacje o dodatkowych naborach pojawiają się na naszej stronie internetowej.

 

OFERTA PRAKTYK 2023

Co oferujemy naszym praktykantom:

 • udział w ambitnych projektach z różnych branż, realizowanych dla uznanych polskich i zagranicznych firm oraz jednostek administracji
 • konkurencyjne wynagrodzenie w stawce godzinowej, za godziny spędzone w biurze
 • elastyczny grafik dostosowany do zajęć na uczelni
 • program mentoringowy po pierwszych 3 miesiącach praktyk w roku akademickim
 • program szkoleń dla każdej grupy
 • darmowe kursy Legal English w godzinach pracy
 • kartę Multisport Plus (dla zakwalifikowanych na praktyki w roku akademickim)
 • pracę w przestronnych, kilkuosobowych pokojach
 • owoce każdego dnia

Czego oczekujemy od kandydatów:

 • bardzo dobrych wyników w nauce podczas studiów
 • biegłej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • bardzo dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa takich jak prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, procedury
 • umiejętności współpracy w zespole
 • predyspozycji organizacyjnych oraz efektywnego zarządzania czasem
 • zaangażowania w powierzone zadania

Rekrutacja na praktyki letnie 2023:

Przypominamy, że ofertę praktyk letnich kierujemy do studentów od I do V roku studiów prawa.

Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim lub angielskim, wyłącznie pocztą elektroniczną, w formacie pdf na adres: rekrutacja@skslegal.pl, tytułując e-mail: „Praktyki letnie 2023” w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2023 r.

Testy pisemne odbędą się 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 20:00 online.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszej połowie maja w formie wideokonferencji. O terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu testów.

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom do 15 maja 2023 r.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.