Praktyki w SK&S

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PRAWA

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA PRAKTYKI LETNIE 2024!

 

Program praktyk kancelarii SK&S kierowany jest do studentów I-V roku prawa.

Studenci I-II:

praktyki techniczne tj. załatwianie spraw w sądach, urzędach, monitoringi sądowe

I etap rekrutacji:

Rozmowa kwalifikacyjna z działem HR

Studenci po III roku:

Dwuetapowa rekrutacja na praktyki letnie, które odbywają się w cyklu miesięcznym od lipca do końca września.

I etap rekrutacji:

Rozwiązanie pisemnego kazusu. Autorzy najlepszych prac zapraszani są do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji:

Spotkanie z prawnikami oraz HR, podczas którego rozmawiamy o planach zawodowo-edukacyjnych na najbliższy czas, zainteresowaniach prawnych kandydata. Kandydat otrzyma 2-3 pytania merytoryczne z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz jedno pytanie w języku angielskim.

Po pomyślnym przejściu obu etapów najlepsi kandydaci otrzymują od nas zaproszenie do odbycia miesięcznych praktyk (do wyboru: lipiec, sierpień i wrzesień).

Studentów, którzy podczas wakacyjnego stażu wykażą się szeroką wiedzą, umiejętnością pracy w zespole, współpracy z prawnikami i pozostałymi współpracownikami, zaprosimy do uczestnictwa w praktykach, w roku akademickim (od października do końca czerwca).

Dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk w roku akademickim, poza wyróżniającą się pracą, jest dyspozycyjność w wymiarze minimum 3 dni w tygodniu.

Unikatowym aspektem praktyk w SK&S jest ich interdyscyplinarny charakter.

Praktyki letnie: możliwość współpracy ze wszystkimi działami w kancelarii.

Praktyki w roku akademickim: najlepsi studenci praktyk letnich otrzymają ofertę na praktyki w roku akademickim.

Zasady współpracy w roku akademickim:

 • przez pierwsze trzy miesiące (październik-grudzień) wykonujesz zlecenia od prawników z każdego działu. Sprawdzisz, w obszarze której praktyki chciał(a)byś rozwijać swoją karierę zawodową,
 • po trzech miesiącach (od stycznia) masz możliwość podjęcia decyzji i wybrania działu oraz dziedziny prawa, w których dalej chcesz się rozwijać i w perspektywie budować swoją karierę,
 • po przypisaniu do działu współpracujesz z mentorem, który wesprze Cię merytorycznie na tym etapie rozwoju kariery zawodowej,

Najlepszym studentom, po ukończeniu studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra prawa, oferujemy zatrudnienie na stanowisku młodszego prawnika w wybranym dziale. Ponad połowa naszych obecnych prawników zaczynała swoją karierę zawodową od praktyk studenckich w SK&S.

Specjalizacje, w których studenci mają okazję się szkolić podczas praktyk to m.in.:

prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo karne gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo energetyczne, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, dane osobowe, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, IT, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne, life science.

Praktyki odbywają się w 3 miastach: w Warszawie, Katowicach oraz w Poznaniu.

Poza standardowym naborem na praktyki w okresie letnim prowadzimy także rekrutację na praktyki w ciągu roku, do określonych działów kancelarii. Informacje o dodatkowych naborach pojawiają się na naszej stronie internetowej.

 

OFERTA PRAKTYK 2024

Co oferujemy naszym praktykantom:

 • udział w ambitnych projektach z różnych branż, realizowanych dla uznanych polskich i zagranicznych firm oraz jednostek administracji
 • konkurencyjne wynagrodzenie w stawce godzinowej, za godziny spędzone w biurze
 • elastyczny grafik dostosowany do zajęć na uczelni
 • program mentoringowy po pierwszych 3 miesiącach praktyk w roku akademickim
 • program szkoleń dla każdej grupy
 • darmowe kursy Legal English w godzinach pracy
 • kartę Multisport Plus (dla zakwalifikowanych na praktyki w roku akademickim)
 • pracę w przestronnych, kilkuosobowych pokojach
 • owoce każdego dnia

Czego oczekujemy od kandydatów:

 • bardzo dobrych wyników w nauce podczas studiów
 • biegłej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • bardzo dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa takich jak prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, procedury
 • umiejętności współpracy w zespole
 • predyspozycji organizacyjnych oraz efektywnego zarządzania czasem
 • zaangażowania w powierzone zadania

Rekrutacja na praktyki letnie 2024:

Przypominamy, że ofertę praktyk letnich kierujemy do studentów od I do V roku studiów prawa.

Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim lub angielskim, wyłącznie pocztą elektroniczną, w formacie pdf na adres: rekrutacja@skslegal.pl, tytułując e-mail: „Praktyki letnie 2024” w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2024 r.

Testy pisemne odbędą się 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 20:00 on-line.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w maju w formie wideokonferencji. O terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu testów.

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom do 24 maja 2024 r.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.

 


Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Polityką prywatności, w której znajdą Państwo m.in. informację o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli taka zgoda zostanie udzielona). W zależności od Państwa decyzji, prosimy o ewentualne dopisanie na Państwa CV i innych materiałach jednej lub obu z następujących klauzul:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Brak udzielenia zgody nr 1 lub jej wycofanie spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę przy ewentualnych przyszłych rekrutacjach i będą Państwo musieli ponownie aplikować na wolne stanowisko. Przy braku zgody nr 2 lub jej wycofaniu Spółka nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.