Ważne zmiany w zakresie oświadczeń o produktach kosmetycznych

Od 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie nowe dobre praktyki dotyczące dwóch rodzajów oświadczeń o produktach kosmetycznych – „nie zawiera” i o hipoalergiczności. Przykładowo nie powinny być dozwolone oświadczenia „nie zawiera” lub o podobnym znaczeniu, jeżeli przedstawia się składnik w niekorzystnym świetle, w szczególności gdy w dużej mierze oparte jest to na negatywnym postrzeganiu składnika lub grupy składników. Nie będzie więc m.in. dopuszczalne stosowanie oświadczenia „nie zawiera parabenów”, ponieważ niektóre parabeny są bezpieczne, a w ten sposób w złym świetle przedstawia się dozwolone substancje.

Z kolei wytyczne w zakresie użycia oświadczenia „hipoalergiczny” wskazują m.in., że może ono być stosowane jedynie, gdy produkt kosmetyczny został opracowany z myślą o zminimalizowaniu jego potencjału alergennego. Jeżeli produkt kosmetyczny został opracowany jako hipoalergiczny, nie może zawierać znanych alergenów oraz ich prekursorów.

Wytyczne zostały zawarte w Załączniku III i IV Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych uzgodnionego przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej. Nowe zasady nie są więc prawnie wiążące. Stanowią jednak zbiór najlepszych praktyk i należy spodziewać się, że również polskie organy będą się nimi kierowały przy ocenie danego przypadku, czy oświadczenia o produktach kosmetycznych są dozwolone. Warto przypomnieć, że ustawa o produktach kosmetycznych, która weszła w życie z początkiem bieżącego roku, przewiduje karę dla tego, kto udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, o których mowa w art. 20 ust. 1 lub 3 rozporządzenia nr 1223/2009.

W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane