prof. zw. dr hab. Marek Kolasiński

prof. zw. dr hab. Marek Kolasiński

Partner, adwokat

Współpracę z Kancelarią SK&S rozpocząłem w 2019 r., po uzyskaniu tytułu profesorskiego i złożeniu urzędu Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dołączyłem do grona Partnerów Kancelarii w 2024 roku. Doradzam w sprawach z zakresu prawa konkurencji, prawa ochrony konsumenta, regulacji sektorowych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej. W pracy dla Klientów Kancelarii wykorzystuję wiedzę zdobytą w toku wieloletnich badań naukowych, które prowadziłem m.in. na Harvard Law School (roczny pobyt w charakterze Visiting Researcher i liczne krótsze wizyty badawcze) oraz bogate doświadczenie praktyczne. Orzekałem w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym przydzielono mi specjalizację obejmującą tą samą problematykę, którą zajmuję się w Kancelarii SK&S. Przed wyjazdem na Harvard Law School byłem notariuszem, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent Life”. Systematycznie publikuję w wiodących brytyjskich, niemieckich, amerykańskich i polskich czasopismach naukowych (Harvard Journal of Sports and Entertainment Law, European Competition Law Review, European Competition and Regulatory Law Review, Państwo i Prawo). Przeprowadzałem liczne szkolenia dla Sędziów Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sędziów Sądu Apelacyjnego, adwokatów, notariuszy i aplikantów. Jestem Kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 71 05
Tel. kom.:+48 882 784 723
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego – 2019
  • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, specjalizacja: prawo konkurencji – 2011
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia doktoranckie – 2005
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister prawa – 2001
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie konkurencji
REKOMENDACJE
  • Legal 500 – Competition, antitrust
PUBLIKACJE