prof. zw. dr hab. Marek Kolasiński

prof. zw. dr hab. Marek Kolasiński

Of Counsel

Współpracę z SK&S podjąłem w 2019 r., wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem praktykę prawa konkurencji. Jestem autorem szeregu publikacji naukowych oraz artykułów dotyczących szczegółowych zagadnień prawa antymonopolowego oraz prawa Unii Europejskiej (ponad 90 publikacji). Od 2013 r. pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2014-2015 brałem udział w realizowaniu projektu pt. „Ochrona podmiotów indywidualnych przed naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski” w Harvard Law School na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Byłem członkiem i wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej, a także Sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 71 05
Tel. kom.:+48 882 784 723
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego – 2019
  • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, specjalizacja: prawo konkurencji – 2011
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia doktoranckie – 2005
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister prawa – 2001
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie konkurencji
REKOMENDACJE
  • Legal 500 – Competition, antitrust
PUBLIKACJE