Ewelina Woike-Reguła

Ewelina Woike-Reguła

Prawnik, radca prawny

Współpracuję z SK&S od 2022 r. Specjalizuję się w prawie żywnościowym, kosmetycznym oraz farmaceutycznym. Wspieram przedsiębiorców w zakresie m.in. składu, oznakowania oraz reklamy środków spożywczych, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz produktów innych kategorii. Moje doradztwo obejmuje także postępowania administracyjne przed organami inspekcji sanitarnej, farmaceutycznej, URPL oraz przed sądami administracyjnymi. Zajmuję się opracowaniem i weryfikacją umów zawieranych w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem specyfiki branży life sciences. Prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców w powyższym zakresie.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 72 88
Tel. kom.:+48 882 630 939
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – radca prawny – od 2023
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 20019
  • Uniwersytet Warszawski – licencjat dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2016
Doświadczenie
  • sporządzanie opinii prawnych m.in. dot. wprowadzenia produktów do obrotu, ich składu, kategorii, oznakowania oraz reklamy
  • sporządzanie pism w postępowaniach administracyjnych
  • analiza i weryfikacja umów zawieranych w obrocie gospodarczym
  • prowadzenie szkoleń dla firm z branży Life Science
  • tworzenie artykułów w prasie branżowej
PUBLIKACJE