[:pl]Sylwia Macura–Targosz[:en]Sylwia Macura–Targosz[:]