Szkolenie | Mobbing i dyskryminacja – Postępowania wewnętrzne – wszystko dla HR

24 października 2023 r. w Katowicach odbyło się organizowane przez SK&S spotkanie z Dyrektorami HR i Talent Management.

Podczas spotkania, Sylwia Macura-Targosz i Katarzyna Pikiewicz omówiły postępowania wewnętrzne oraz zgłoszenia mobbingu lub dyskryminacji. Odpowiedziały na pytania:

◾ co zrobić ze zgłoszeniem mobbingu?
◾ jak prowadzić postępowanie wyjaśniające u pracodawcy?
◾ #mobbing i #dyskryminacja – co oznaczają?
◾ jak zapewnić compliance (prawo pracy, RODO)?
◾ jakie dane osobowe może pracodawca przetwarzać oraz komu udostępniać?

Dziękujemy za obecność i ciekawe dyskusje!

Powiązane