Prawnik | Zespół Projektów Infrastrukturalnych, Energetyki i Ochrony środowiska

Do naszego biura w Warszawie, do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych, Energetyki i Ochrony środowiska poszukujemy:

Prawnika

Opis stanowiska:

Bieżące wsparcie zespołu projektów infrastrukturalnych, energetyki i ochrony środowiska, w tym: bieżąca obsługa i doradztwo prawne z zakresu obejmującego prawo cywilne (m.in. umowy o roboty budowlane), prawo budowlane, prawo ochrony środowiska (w szerokim rozumieniu, obejmującym prawo wodne, gospodarkę odpadami itp.) oraz prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Praca obejmować będzie m.in. (i) przygotowanie i negocjowanie umów w projektach infrastrukturalnych, takich jak umowy o roboty budowlane; (ii) audyty prawne; (iii) przygotowanie opinii prawnych oraz porad prawnych; (iv) reprezentację w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w sprawach takich jak uzyskanie decyzji w procesie inwestycyjno-budowlanym (decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę), w sprawach wymierzania administracyjnych kar pieniężnych itp.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia pod okiem ekspertów z Zespołu Projektów Infrastrukturalnych, m.in. w pracy na rzecz międzynarodowych i krajowych gigantów gospodarczych
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej
 • Możliwość odbycia miesięcznej praktyki w zagranicznej kancelarii w ramach programu International Exchange Program
 • Atrakcyjne warunki współpracy
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport oraz codziennie świeże owoce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, prawnicze (z bardzo dobrymi wynikami w nauce)
 • 4 lata doświadczenia na stanowisku prawnika
 • Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość prawa cywilnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego (KPA, PPSA) – wymóg podstawowy. Dobra teoretyczna i praktyczna znajomość prawa z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego i ochrony środowiska – istotne kryterium oceny kandydatów.
 • Zainteresowanie prawem nieruchomości, planowania przestrzennego, prawem budowlanym, prawem energetycznym i prawem ochrony środowiska, zdobywaniem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w tym zakresie
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny). Znajomość drugiego języka jest dodatkowym atutem.
 • Dokładność i odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole
 • Entuzjazm, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
 • Otwartość na nowe wyzwania

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego mailem na adres: rekrutacja@skslegal.pl. W tytule maila prosimy wpisać: „Prawnik – projekty infrastrukturalne”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 


Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Polityką prywatności, w której znajdą Państwo m.in. informację o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli taka zgoda zostanie udzielona). W zależności od Państwa decyzji, prosimy o ewentualne dopisanie na Państwa CV i innych materiałach jednej lub obu z następujących klauzul:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) na potrzeby aktualnych a także przyszłych procesów rekrutacyjnych moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Brak udzielenia zgody nr 1 lub jej wycofanie spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę przy ewentualnych przyszłych rekrutacjach i będą Państwo musieli ponownie aplikować na wolne stanowisko. Przy braku zgody nr 2 lub jej wycofaniu Spółka nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.