PRIVATE CLIENTS

Obsługa klientów prywatnych to dla nas dużo więcej niż doradztwo prawne dla kolejnej grupy inwestorów. Współpraca z klientami prywatnymi to wyzwanie, przyjemność i wyróżnienie. Doradzamy im sprawach życia rodzinnego i zawodowego oraz w prywatnych sprawach majątkowych, towarzyszymy w budowaniu firm, w szczególności firm rodzinnych. To także ogromna satysfakcja wynikająca z obserwowania dynamicznego rozwoju i wzrostu znaczenia tych firm na rynkach w Polsce oraz poza Polską.

Doradztwo dla klientów prywatnych obejmuje kompleksową obsługę prywatnych inwestorów i przedsiębiorców działających w kilku krajach. Pracujemy dla wielu z największych pośród nich. Dzięki bliskiej współpracy z kancelariami spoza Polski zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo podatkowe w transakcjach wykraczających poza polską jurysdykcję. Ale obsługa klientów prywatnych to nie tylko podatki. W naszej współpracy z firmami prywatnymi skutecznie łączymy interdyscyplinarne podejście z pogłębioną wiedzą sektorową oraz wyczuleniem na oczekiwania i wyzwania stojące przed firmami prywatnymi. W tym zakresie szeroko korzystamy z naszych doświadczeń i wiedzy zdobytych w ramach wszystkich specjalizacji kancelarii.

W szczególności doradzamy w następujących obszarach:

 • Planowanie sukcesji majątku osób prywatnych
  Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy najbardziej korzystne dla firmy i rodziny scenariusze sukcesji majątku w rodzinie.
 • Zmiana miejsca zamieszkania klientów
  Opracowujemy szczegółową strategię przeniesienia miejsca pobytu klienta zagranicznego do Polski, jak również miejsca pobytu klienta polskiego za granicę.
 • Fundacje rodzinne
  Doradzamy i pomagamy tworzyć zagraniczne fundacje rodzinne oraz wykorzystywać je w strukturach firm rodzinnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Porządkowanie i strukturyzowanie funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych
  Wspaniałe pomysły założycieli zaowocowały powstaniem wielu firm rodzinnych, ale ich dynamiczny rozwój nie pozwolił na prawidłowe zastosowanie w nich właściwych struktur prawnych; pomagamy zatem uporządkować struktury tych firm zachowując to, co w nich najistotniejsze i najcenniejsze. W tym procesie wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie w procesach reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi prawnych, takich jak łączenia, podziały czy przekształcenia spółek.
 • Transakcje zbywania pakietu udziałów w polskiej spółce
  Niekiedy z różnych przyczyn klienci prywatni decydują się sprzedać firmę; pomagamy im w przygotowaniu się do takiej transakcji oraz wspieramy ich swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie negocjowania warunków transakcji z nowym inwestorem, w tym między innymi z funduszami Private Equity.
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
  Doradzamy klientom w sprawach dotyczących opodatkowania dochodów osobistych inwestorów, przedsiębiorców, menadżerów i pracowników. Mamy rozległe doświadczenie w sprawach z zakresu opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. CFC, secondment) oraz opodatkowania exit tax.
Tomasz Kański
Starszy Partner, radca prawny
Sławomir Łuczak
Partner, radca prawny
Make an appointment