„Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” – wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Ostateczna treść zbioru uwzględnia jedynie część uwag zgłoszonych przez rynek do wcześniejszego projektu. Zawiera on w szczególności kontrowersyjne postanowienia dotyczące języka polskiego jako właściwego dla prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń organu zarządzającego i nadzorującego, niezależności członków organów nadzorujących, kolegialności organu zarządzającego, zwiększania liczby posiedzeń rad nadzorczych w sposób wykraczający poza wymogi ustawowe, a także obowiązków wspólników instytucji – w tym do ich dokapitalizowywania.

Pobierz alert w wersji PDF