Maciej Jakubowski

Maciej Jakubowski

Prawnik, radca prawny

Współpracuję z SK&S od 2022 r. Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych. Brałem udział w wielu projektach wdrożeniowych RODO. Obsługiwałem międzynarodową korporację jako członek Global Privacy Team na stanowisku Privacy Analyst, gdzie moje zadania skupiały się na prowadzeniu analizy projektów globalnych pod kątem prywatności (ang. Privacy Impact Assessment oraz Data Protection Impact Assessment). Posiadam certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 207001:2017-06 oraz ISO 27701:2019.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 17
Tel. kom.:+48 882 630 942
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Izba Radców Prawnych w Łodzi – radca prawny – 2022
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Podyplomowe Studia Podatkowe 2021
  • Uniwersytet Łódzki – magister prawa – 2018
Doświadczenie
  • Przeprowadza analizy projektów pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych
  • Opracowuje dokumentację RODO: Polityki prywatności, zgłoszenia naruszeń ochrony danych, opinie z zakresu ochrony danych, rejestry przetwarzania, umowy powierzenia itp.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w odpowiadaniu na żądania składane na postawie RODO
PUBLIKACJE