Karol Gajek
Senior Counsel, adwokat, rzecznik patentowy

Specjalizuję się w zagadnieniach własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i wzorów użytkowych, praw autorskich, nazw przedsiębiorstwa i innych oznaczeń odróżniających, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w zarządzaniu własnością intelektualną.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelarii prawno-patentowej oraz dużej międzynarodowej kancelarii prawnej. Pracowałem także w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, gdzie zajmowałem się zagadnieniami ochrony znaków towarowych. Odbyłem półroczny staż w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Jestem prelegentem na konferencjach i seminariach dotyczących własności intelektualnej.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 88
Tel. kom.:+48 694 417 323
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Rzecznik patentowy – 2008
  • Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej – 2006–2007
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – magister prawa – 2001
Doświadczenie
  • Specjalizuję się w zagadnieniach własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i wzorów użytkowych, praw autorskich, nazw przedsiębiorstwa i innych oznaczeń odróżniających, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w zarządzaniu własnością intelektualną
REKOMENDACJE
  • Legal 500 – Intellectual Property
PUBLIKACJE