Kacper Kurowski

Kacper Kurowski

Starszy prawnik, radca prawny

Pracę w SK&S rozpocząłem na początku 2019 roku. Zajmuję się bieżącym doradztwem korporacyjnym oraz prawną obsługą fuzji i przejęć spółek na wszystkich etapach transakcji, w szczególności na etapie badania prawnego spółek (due diligence), sporządzania dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcia po zamknięciu transakcji. Uczestniczę także w projektach dotyczących procesów restrukturyzacyjnych, a także łączenia, podziału i przekształcenia spółek.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 71 61
Tel. kom.:+48 883 391 698
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – radca prawny – od 2021
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister prawa – 2017
Doświadczenie
  • Pracuje przy transakcjach M&A oraz nad innymi sprawami korporacyjnymi
  • Zajmuje się prawną obsługą fuzji i przejęć spółek na wszystkich etapach transakcji, w szczególności na etapie badania prawnego spółek (due diligence), sporządzania dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcia po zamknięciu transakcji
  • Uczestniczy w projektach dotyczących procesów restrukturyzacyjnych, a także łączenia, podziału i przekształcenia spółek
PUBLIKACJE