Projektowane zmiany przepisów o wezwaniach

Pobierz alert w wersji PDF

Obecnie trwają prace nad istotnymi zmianami przepisów o wezwaniach, których wejście w życie planowane jest na rok 2015.

Ostateczny kształt regulacji nie jest przesądzony (rządowy projekt ustawy nie trafił jeszcze do Parlamentu), ale kierunek proponowanych zmian wskazuje, że będą one miały bardzo istotny wpływ na sytuację strategicznych inwestorów w spółkach publicznych. Celem zapowiadanych zmian jest bowiem, przede wszystkim, wzmocnienie ochrony mniejszościowych akcjonariuszy w sytuacji przejęcia kontroli nad spółką publiczną. Drugim z deklarowanych celów nowelizacji jest lepsze dostosowanie obecnych przepisów do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/25/EC w sprawie ofert przejęć („Dyrektywa o przejęciach”). Zapowiadane zmiany mogą istotnie zwiększyć koszt przejęcia kontroli nad spółkami publicznymi, stąd już teraz warto zapoznać się z najważniejszymi z nich.