Prawnicy Kancelarii SK&S kolejny raz reprezentowali pro bono Stowarzyszenie Twoja Sprawa w sprawie związanej z reklamą napoju Devil Energy Drink

Prawnicy Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Katarzyna Paczuska-Tokarska i dr Mateusz Irmiński po raz kolejny reprezentowali pro bono Stowarzyszenie Twoja Sprawa w sprawie związanej z reklamą napoju energetycznego. To już drugie orzeczenie w sprawie wulgarnej reklamy naruszającej dobre obyczaje i uprzedmiotawiającej wizerunek kobiety.

W sierpniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Legnicy orzekł, że reklama napoju energetycznego Devil Energy Drink naruszyła dobre obyczaje i nakazał zapłatę 60 tys. zł na rzecz fundacji „Dla Polonii” zajmującej się uczniami ze Wschodu oraz do publikacji przeprosin. Prawnicy kancelarii SK&S oparli roszczenia Stowarzyszenia wobec reklamodawcy na art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka. To pierwszy tego typu wyrok w Polsce, który może spowodować zmianę podejścia reklamodawców do tworzonych przez nich treści.

Producent uchylił się od wykonania tego wyroku, w związku z tym, Stowarzyszenie Twoja Sprawa ponownie zwróciło się do sądu, uzyskując korzystne dla siebie orzeczenie. Sąd nałożył tym razem na producenta obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty w wysokości 30 tys. zł oraz 2 tys. zł za każdy dzień opóźnienia w opublikowaniu przeprosin.