SK&S doradzał Związkowi Banków Polskich przy opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych i rekomendacji sektora bankowego w zakresie przepisów implementujących dyrektywę PSD2

17.05.2019

SK&S doradzał Związkowi Banków Polskich przy opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych i rekomendacji sektora bankowego w zakresie przepisów implementujących dyrektywę PSD2. Merytoryczne wsparcie, pod kierunkiem Marcin Olechowski, zapewniali Wojciech IwańskiMateusz Blocher specjalizujący się w regulacjach rynku finansowego, w tym w szczególności usług płatniczych.

Prace nad przygotowaniem wyjaśnień interpretacyjnych trwały ponad pół roku, a w spotkaniach Zespołu interpretacyjnego uczestniczyli przedstawiciele departamentów prawnych, biznesowych i bezpieczeństwa większości banków komercyjnych działających na Polskim rynku.

Wypracowanie wspólnego stanowiska sektora bankowego jest niewątpliwym sukcesem całego przedsięwzięcia.

Jak wskazał Związek Banków Polskich, celem Zespołu było wypracowanie interpretacji przede wszystkim tych przepisów, które budziły wątpliwości w konfrontacji z praktyką funkcjonowania banków oraz wprowadzenie jednolitych standardów postępowania banków w relacjach z konsumentami w obszarach objętych przepisami PSD2. W ten sposób starano się podnieść poziom jakości obsługi klientów w sektorze bankowym w zakresie objętym nową regulacją.

Wśród dyskutowanych tematów znalazły się m.in.:

  • zagadnienia silnego uwierzytelniania użytkowników (SCA), w tym stosowania metody Device Fingerprinting (DFP)
  • nieautoryzowanych transakcji płatniczych
  • specjalnych interfejsów dostępowych (API)
  • zwolnienia spod tzw. opcji fall-back