Prawnicy SK&S uzyskali precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej zakazu sprawowania funkcji przez skazanego członka zarządu spółki kapitałowej

08.08.2018

Prawnicy Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak uzyskali precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej zakazu sprawowania funkcji przez skazanego członka zarządu spółki kapitałowej.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 kwietnia 2018 r. (sygn. akt IV CSK 320/17) uznał, że jeżeli skazanie członka zarządu nastąpiło z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, to zakaz sprawowania funkcji, wynikający z art. 18 Kodeksu spółek handlowych, nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od zakończenia okresu próby. Sąd Najwyższy nie podzielił większościowego poglądu doktryny prawa handlowego, który głosi, że w razie zawieszenia wykonania kary w ogóle nie mamy do czynienia z odbywaniem kary w rozumieniu art. 18 § 3 in fine Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczas, w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zagadnienie to nie było rozpatrywane z tej perspektywy. Orzeczenie Sądu Najwyższego ma bardzo istotne znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ czynności prawne dokonane ze spółką, reprezentowaną przez członka zarządu objętego zakazem sprawa funkcji, są dotknięte sankcję nieważności.

Klienta w tej sprawie reprezentował Zespół SK&S w składzie Jacek Siński (Partner), Jakub Urbanowicz (Senior Associate) oraz Adam Gąsiorowski (Associate).