11.03.2016

International Law Office, Roch Pałubicki, Karolina Kanclerz

Recent amendments to labour law interim regulations

Roch Pałubicki i Karolina Kanclerz autorami publikacji “Recent amendments to labour law interim regulations” wydanej przez International Law Office. Pobierz artykuł w wersji PDF

03.03.2016

Mirosław Konkel, Puls Biznesu, wypowiedź Pawła Sawickiego

Coraz trudniej być piratem

Albo legalne programy, albo kary i wstyd, po których firma może się już nie podnieść. W sierpniu ubiegłego roku policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej znaleźli w jednej z katowickich firm nielegalne oprogramowanie, m.in. do projektów…

29.02.2016

Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna wypowiedź Sławomira Łuczaka

Fiskus uderza w restrukturyzacje i nierezydentów

Koniec z neutralną podatkowo wymianą udziałów, gdy ma ona na celu unikanie opodatkowania – to najważniejsza propozycja Ministerstwa Finansów zawarta w projekcie zmian do ustaw o PIT i CIT Resort chce też doprecyzować…

29.02.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Możliwość konwalidacji umowy z członkiem zarządu zawartej z naruszeniem przepisów o reprezentacji spółki

Do umowy o pracę z członkiem zarządu spółki akcyjnej zawartej z naruszeniem art. 379 § 1 KSH ma zastosowanie art. 103 § 1 i 2 KC. Wyrok SN z 2.7.2015 r.,…

18.02.2016

Urszula Mirowska-Łoskot, Karolina Topolska, Dziennik Gazeta Prawna wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Firmy chcą uniknąć zatrudnienia na stałe i szukają różnych możliwości

Zawarcie jeszcze przed 22 lutego umowy na czas wykonania określonej pracy, zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, umowa na zastępstwo czy żonglowanie pracownikami w ramach grupy kapitałowej – takie oto sposoby…

11.02.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Jacek Szewczyk, Łukasz Sobolewski

Urlop dla ojca nadal zależy od uprawnień matki. A to może być niezgodne z unijną dyrektywą

Mimo że nieco ponad miesiąc temu weszły w życie zmiany w kodeksie pracy dotyczące uprawnień rodzicielskich, nadal można mieć wątpliwości, czy polskie przepisy o urlopach odpowiadają wytycznym UE. Niedawne zmiany…

30.12.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Zaskarżenie uchwał z powodu nierzetelności sprawozdania finansowego spółki

Nierzetelność podstawowych dokumentów finansowych dotyczących działalności spółki akcyjnej i zniekształcanie jej rzeczywistych wyników finansowych, jest co najmniej sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi, jeśli nie wprost z przepisami prawa. Wyrok…

18.12.2015

Rzeczpospolita, Grzegorz Koguciuk

Przeszukanie mieszkania na wniosek UOKiK

W toku postępowania antymonopolowego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przeprowadzić kontrolę lub przeszukanie u przedsiębiorcy. Funkcjonariusze policji – na wniosek UOKiK oraz za zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK)– mogą…

10.12.2015

Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Sobolewski

Orzecznictwo europejskie pomoże interpretować nowe przepisy o umowach na czas określony

Do kodeksu pracy 22 lutego 2016 r. trafi kontrowersyjny wyjątek pozwalający na przekraczanie limitów zatrudnienia terminowego. Pracodawcy nie będą jednak mieli dowolności przy jego stosowaniu. Ustawa z 25 czerwca…

30.11.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki z powodu niemożności osiągnięcia celu spółki albo z innej ważnej przyczyny wywołanej stosunkami spółki

1. Powództwo o rozwiązanie spółki przewidziane w art. 271 pkt 1 KSH stanowi subsydiarny środek prawny, co oznacza, że kompetencja do żądania rozwiązania spółki przysługuje wspólnikowi tylko wtedy, gdy przeszkody w działalności…