29.04.2014

Rzeczpospolita, opinia prof. Stanisława Sołtysińskiego  

Niełatwo zrezygnować z zarządu

Czy rezygnacja z funkcji złożona drugiemu członkowi dwuosobowego zarządu spółki z o.o.powoduje wygaśnięcie mandatu? Jednym ze sposobów przedterminowego wygaśnięcia mandatu członka zarządu jest rezygnacja z funkcji. Dla skuteczności wymaga złożenia…

28.04.2014

Rzeczpospolita, opinia prof. Stanisława Sołtysińskiego

Pierwsze sprawozdanie może być krótsze

Jeśli spółka zaczyna działać w I połowie roku, sprawozdanie obejmie tylko brakujące miesiące. Spółka może złożyć sprawozdanie za niepełny rok. To wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, który przesądził tę nieuregulowaną, by nie powiedzieć:…

14.04.2014

Rzeczpospolita, wypowiedź prof. Stanisława Sołtysińskiego  

Spory wolimy powierzać sędziom

Do arbitrażu trafia zaledwie 2 tys. spraw rocznie. Do sądów aż 1,5 miliona. – Mediacja i arbitraż nie cieszą się w Polsce popularnością – mówił Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości, na konferencji…

28.03.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Skuteczność zawiadomienia spółki z o.o. o przejściu udziału

Brak prawidłowego zawiadomienia i udowodnienia przejścia udziałów nie może zostać zastąpiony wiedzą spółki o przejściu udziałów. Wyrok SA w Warszawie z 12.11.2013 r. VI ACA 182/13 Wyrok SA dotyczył skuteczności…

28.03.2014

Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna, opinia Emilii Sroki

Fiskus musi na czas wiedzieć o darowiźnie. Inaczej trzeba płacić

Darczyńca może zastrzec w umowie, że przekazanie pieniędzy jest związane ze spełnieniem jakiegoś warunku. Nie wstrzymuje to jednak obowiązku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Inaczej przepadnie zwolnienie. Przekonała się o tym czytelniczka,…

24.03.2014

 Dziennik Gazeta Prawna, Emilia Sroka

Rozwiązania, które dają prawo do zwolnienia z akcyzy

Firma, która nie chce zapłacić daniny od wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych, musi spełnić określone warunki. Jest z tym problem, bo ustawa nie precyzuje, jak to należy zrobić. W praktyce organy podatkowe…

21.03.2014

dr. Wojciech Iwański, Dziennik Gazeta Prawna

Gdybym mógł zmienić jeden przepis…

To nie dokonywałbym regulacji, ale deregulacji poprzez ograniczenie nadmiernych warunków formalnych i obowiązków. Jako prawnik doradzający bankom zmieniłbym przepisy regulujące zasady powierzania przez banki wykonywania określonych czynności innym podmiotom, czyli…

20.03.2014

Irena Pacholewska-Urgacz, Rzeczpospolita

Problem ze świątecznymi e-usługami

Nowe przepisy o możliwości wykonywania pracy zdalnej w niedziele i święta to więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma pewności, kto i w jakim zakresie może je stosować. 4 marca 2014 r. weszła…

17.03.2014

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź mec. Dariusza Skuzy

Jak adwokaci wygrywają sprawy w pięć minut

W procesach sądowych jest coś z teatru. Swoją rolę do odegrania ma też pełnomocnik: powinien mówić krótko, ciekawie i nie irytować sędziego. Podczas jednej z rozpraw przed Sądem Najwyższym sędzia przywołał do porządku…

14.03.2014

dr. Andrzej Szlęzak, Dziennik Gazeta Prawna

Gdybym mógł zmienić jeden przepis…

Nie wiedziałbym, gdzie najpierw ręce włożyć. Bo do zmiany jest sporo, ale nie w tym rzecz. Prawo zwykle nie nadąża za życiem, ale to nic nowego. Prawo jest raczej reaktywne, nie proaktywne – reaguje na zmiany…