31.05.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Odbiór oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie…

13.05.2016

Dzienniek Gazeta Prawna, komentarz Sławomira Łuczaka

Podatnik kontra skarbówka

Patrząc historycznie, celem wprowadzenia do przepisów podatkowych instytucji wymiany udziałów było zapewnienie neutralności podatkowej wewnątrzgrupowych reorganizacji. Inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie nie pochodziła wprawdzie od polskich organów, ale wynikała z konieczności…

30.04.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Konstrukcja uchwały nieistniejącej

Konstrukcja uchwały nieistniejącej, służącej do kwestionowania uchwał wspólników spółek kapitałowych w trybie art. 189 KPC przez każdą zainteresowaną osobę i w dowolnym czasie stanowiłaby zagrożenie dla interesów spółki i bezpieczeństwa obrotu…

21.04.2016

The Real Estate Law Review – 5th Edition, Radosław Waszkiewicz

Radosław Waszkiewicz autorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji “The Real Estate Law Review – 5th Edition”

Radosław Waszkiewicz autorem polskiego rozdziału w publikacji “The Real Estate Law Review – 5th Edition”. Pobierz publikację w wersji PDF

19.04.2016

A Global Guide to Background Checks,  Agata Szeliga

Agata Szeliga autorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji “A Global Guide to Background Checks”

 Agata Szeliga autorką polskiego rozdziału w publikacji “A Global Guide to Background Checks”.   Pobierz publikację w wersji PDF

13.04.2016

The Employment Law Review – Edition 7, Roch Pałubicki i Karolina Nowotna-Hartman

Roch Pałubicki i Karolina Nowotna-Hartman autorami polskiego rozdziału publikacji “The Employment Law Review – Edition 7”

Roch Pałubicki i Karolina Nowotna-Hartman autorami polskiego rozdziału publikacji “The Employment Law Review – Edition 7”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

08.04.2016

The World Law Group Global Guide to Data Breach Notifications, Agata Szeliga oraz Katarzyna Paziewska

SK&S autorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji Global Data Breach Guide Notifications

Agata Szeliga oraz Katarzyna Paziewska autorkami polskiego rozdziału w publikacji The World Law Group Global Guide to Data Breach Notifications, Second Edition, 2016. Pobierz publikację w wersji PDF

04.04.2016

Komu prezes spółki składa rezygnację

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej składa się jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki. Poszerzony skład Sądu Najwyższego rozstrzygnął ważną dla spółek kwestię, wobec kogo…

31.03.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia także dla szeregowych pracowników

Sąd Najwyższy potwierdza: taką umowę można zawrzeć również z osobą wykonującą pracę fizyczną. Szczególnie jeśli posiada ona wiedzę, której ujawnienie może dać przewagę konkurencyjną nowemu pracodawcy. Kodeks…

31.03.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Niedopuszczalność zastąpienia wkładów pieniężnych świadczeniem niepieniężnym

Nie jest dopuszczalne zastąpienie wkładów pieniężnych do spółki akcyjnej, określonych w statucie czy też uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego świadczeniem niepieniężnym stanowiącym de facto przedmiot aportu (datio in solutum). Postanowienie…