31.03.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia także dla szeregowych pracowników

Sąd Najwyższy potwierdza: taką umowę można zawrzeć również z osobą wykonującą pracę fizyczną. Szczególnie jeśli posiada ona wiedzę, której ujawnienie może dać przewagę konkurencyjną nowemu pracodawcy. Kodeks…

31.03.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Niedopuszczalność zastąpienia wkładów pieniężnych świadczeniem niepieniężnym

Nie jest dopuszczalne zastąpienie wkładów pieniężnych do spółki akcyjnej, określonych w statucie czy też uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego świadczeniem niepieniężnym stanowiącym de facto przedmiot aportu (datio in solutum). Postanowienie…

11.03.2016

International Law Office, Roch Pałubicki, Karolina Kanclerz

Recent amendments to labour law interim regulations

Roch Pałubicki i Karolina Kanclerz autorami publikacji “Recent amendments to labour law interim regulations” wydanej przez International Law Office. Pobierz artykuł w wersji PDF

03.03.2016

Mirosław Konkel, Puls Biznesu, wypowiedź Pawła Sawickiego

Coraz trudniej być piratem

Albo legalne programy, albo kary i wstyd, po których firma może się już nie podnieść. W sierpniu ubiegłego roku policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej znaleźli w jednej z katowickich firm nielegalne oprogramowanie, m.in. do projektów…

29.02.2016

Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna wypowiedź Sławomira Łuczaka

Fiskus uderza w restrukturyzacje i nierezydentów

Koniec z neutralną podatkowo wymianą udziałów, gdy ma ona na celu unikanie opodatkowania – to najważniejsza propozycja Ministerstwa Finansów zawarta w projekcie zmian do ustaw o PIT i CIT Resort chce też doprecyzować…

29.02.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Możliwość konwalidacji umowy z członkiem zarządu zawartej z naruszeniem przepisów o reprezentacji spółki

Do umowy o pracę z członkiem zarządu spółki akcyjnej zawartej z naruszeniem art. 379 § 1 KSH ma zastosowanie art. 103 § 1 i 2 KC. Wyrok SN z 2.7.2015 r.,…

18.02.2016

Urszula Mirowska-Łoskot, Karolina Topolska, Dziennik Gazeta Prawna wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Firmy chcą uniknąć zatrudnienia na stałe i szukają różnych możliwości

Zawarcie jeszcze przed 22 lutego umowy na czas wykonania określonej pracy, zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, umowa na zastępstwo czy żonglowanie pracownikami w ramach grupy kapitałowej – takie oto sposoby…

11.02.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Jacek Szewczyk, Łukasz Sobolewski

Urlop dla ojca nadal zależy od uprawnień matki. A to może być niezgodne z unijną dyrektywą

Mimo że nieco ponad miesiąc temu weszły w życie zmiany w kodeksie pracy dotyczące uprawnień rodzicielskich, nadal można mieć wątpliwości, czy polskie przepisy o urlopach odpowiadają wytycznym UE. Niedawne zmiany…

30.12.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Zaskarżenie uchwał z powodu nierzetelności sprawozdania finansowego spółki

Nierzetelność podstawowych dokumentów finansowych dotyczących działalności spółki akcyjnej i zniekształcanie jej rzeczywistych wyników finansowych, jest co najmniej sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi, jeśli nie wprost z przepisami prawa. Wyrok…

18.12.2015

Rzeczpospolita, Grzegorz Koguciuk

Przeszukanie mieszkania na wniosek UOKiK

W toku postępowania antymonopolowego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przeprowadzić kontrolę lub przeszukanie u przedsiębiorcy. Funkcjonariusze policji – na wniosek UOKiK oraz za zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK)– mogą…