15.12.2017

Rzeczpospolita, autor: Adam Woźniak

Ekspansja pojazdów na prąd wymaga wsparcia

TRANSPORT Rozwojowi polskiego rynku pojazdów elektrycznych poświęcona była konferencja zorganizowana przez tworzoną Polską Izbę Gospodarczą Elektromobilności. Na spotkanie w czwartek w Warszawie zaproszono przedstawicieli firm zainteresowanych rozwojem branży elektromobilności,…

14.12.2017

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Rodzice mogą żonglować uprawnieniami

PRAWA Co do zasady szef nie może odmówić pracownikowi, który chce zrezygnować z urlopu wychowawczego, aby podjąć pracę w obniżonym wymiarze. Podobnie jest z wariantem odwrotnym, choć milczą o nim przepisy. Kodeks…

14.12.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Powierzenie obowiązków w prywatnych firmach. Powszechne, ale i kłopotliwe

STOSUNKI PRACY: Dłuższa nieobecność pracownika pełniącego stanowisko kierownicze w firmie to poważny problem dla pracodawcy. Absencja ta często jest spowodowana chorobą lub korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Co…

12.12.2017

Prawnicy SK&S autorami polskiego rozdziału w “Global Practice Guide on Fintech 2018” opublikowanego przez Chambers&Partners

Miło nam poinformować, że najnowszy “Chambers Global Practice Guide on Fintech 2018” przygotowany przez zespół prawników SK&S w składzie: Marcin Olechowski, Agata Szeliga, Wojciech Iwański, Katarzyna Paziewska jest…

12.12.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Podstawą usytuowania budynku są przepisy rozporządzenia

NSA | Nawet, jeżeli w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono usytuowanie budynku w tzw. ostrej granicy z działką sąsiednią i tak konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 12 ust….

07.12.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Przeniesienie statutowej siedziby spółki

Swoboda przedsiębiorczości ma zastosowanie do przeniesienia statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego w celu przekształcenia jej w spółkę prawa tego innego…

01.12.2017

Private Client 2018 – Getting the Deal Through

Zapraszamy do zapoznania się publikacją “Private Client 2018”. Autorem rozdziału dotyczącego Polski jest mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S. Pobierz publikacje w PDF

28.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Procedura naprawcza zamiast legalizacyjnej

NSA  Prowadzenie robót budowlanych przed stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę stanowi podstawę do wszczęcia przez organ nadzoru budowlanego tzw. postępowania naprawczego, a nie postępowania legalizacyjnego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19…

21.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Obszar oddziaływania obiektu na nieruchomość sąsiednią

NSA:  W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na budowę, przy ustalaniu kręgu stron postępowania, nie jest decydujące czy oddziaływanie inwestycji mieści się w określonych prawem normach, ale ustalenie, czy nieruchomość jest położona…

17.11.2017

The Private Wealth & Private Client Review – Edycja 6.

Zapraszamy do zapoznania się z szóstą edycją publikacji “The Private Wealth & Private Client Review “. Autorem rozdziału dotyczącego Polski jest mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S….