07.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, Autor: Emilia Świętochowska, Komentarz: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Bankowcy zweryfikują oszustów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Procedury: Firmy z sektora finansowego będą mogły bez przeszkód żądać od kandydatów do pracy informacji o ich przeszłości kryminalnej – Rzeczywiście pracujemy nad tym zagadnieniem – potwierdza DGP Paweł Nowak z Ministerstwa…

03.02.2017

Puls Biznesu, komentarz prof. Stanisława Sołtysińskiego

Koniec anonimowości akcji

Posiadacze tzw. akcji na okaziciela będą ujawniani w rejestrze. To element rządowej walki z praniem brudnych pieniędzy Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Jej celem jest…

02.02.2017

International Law Office, Karolina Kanclerz, Katarzyna Pikiewicz

Supreme Court issues landmark ruling regarding claims for termination on discriminatory grounds

Karolina Kanclerz i Katarzyna Pikiewicz autorkami publikacji “Supreme Court issues landmark ruling regarding claims for termination on discriminatory grounds” wydanej przez International Law Office. Pobierz rozdział w wersji…

02.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Filipa Sodulskiego

Prawdy i mity o stawce godzinowej

Nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), wprowadzająca gwarancję minimalnego wynagrodzenia przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje…

31.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Rada przy uchwalaniu planu jest związana ustaleniami studium

SAMORZĄD: Plan zagospodarowania przestrzennego ma stanowić uszczegółowienie zapisów zawartych w studium i nie może prowadzić do zmiany kierunków zagospodarowania. Zmiana przeznaczenia terenów w planie miejscowym (nawet jeżeli polega na zamianie podstawowego…

26.01.2017

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Czy można samodzielnie uchylać regulaminy? Zdania są podzielone

Gdy zatrudnienie u pracodawcy spadnie poniżej 50 pracowników, może on zlikwidować akty prawa wewnątrz firmowego dotyczące wynagrodzeń i pracy. Niekoniecznie jednak samodzielnie. Będzie musiał współdziałać ze związkami zawodowymi. Co…

24.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Obowiązkowa ekspertyza w postępowaniu naprawczym

NSA: Na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego upoważnione są do nałożenia na inwestora w drodze decyzji obowiązku przedłożenia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych…

24.01.2017

Rzeczpospolita, Irena Pacholewska-Urgacz

Oddanie dziecka do przedszkola nie oznacza zaprzestania osobistej opieki

Rz: Gdzie i jak przedsiębiorca powinien zgłosić, że chce zawiesić działalność na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Irena Pacholewska-Urgacz: Przede wszystkim powinien złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

18.01.2017

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 5th Edition, mec. Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału w “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review- Edition 5”

Miło nam poinformować, że autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 5th Edition” wydanej przez Law Business Research jest mec. Tomasz Konopka, partner w SK&S. Pobierz…

16.01.2017

Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Filipa Sodulskiego

Rząd przykręca śrubę w dziełach

Nadzór zamiast ustawy wprowadzającej oskładkowanie wszystkich umów o dzieło ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy mają zaostrzyć kontrole pracodawców. Firmy są na przegranej pozycji, bo sądy powtarzają argumenty zakładu….