01.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Za nierówność płacową nie tylko odszkodowanie

Pracownik dyskryminowany pod względem wynagradzania może żądać odszkodowania. Na tym jednak nie kończą się możliwości dochodzenia swoich praw przez gorzej opłacane osoby. Pracownikowi, który jest wynagradzany gorzej niż jego koledzy…

30.01.2018

Rzeczpospolita, komentarz: Tomasz Duchniak

Kara dla inwestora za brak pozwolenia na użytkowanie budynku

Kwestionowanie przez inwestora prawidłowości kwalifikacji obiektu budowlanego dopiero na etapie postępowania w sprawie wymierzenia kary nie doprowadzi do uniknięcia kary z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie. Tak orzekł Naczelny Sąd…

29.01.2018

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, autor: Grzegorz Koguciuk

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii

W artykule przedstawiono irlandzkie regulacje dotyczące handlu w sektorze produktów rolno-spożywczych mające na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom kontraktowania stosowanym w relacjach handlowych. Rys historyczny pokazujący wprowadzenie tych zasad wskazuje…

23.01.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak

Podniesienie zarzutu nieważności uchwały

1. Artykuł 252 § 4 KSH nie wskazuje expressis verbis podmiotu uprawnionego do podniesienia przewidzianego w nim zarzutu; nie formułuje jednak w tym zakresie żadnych ograniczeń. Z uprawnienia podniesienia zarzutu nieważności…

Model rynku mocy w Polsce

Pobierz alert w wersji PDF   18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy („Ustawa”), której celem jest: (a) stworzenie systemu…

23.01.2018

Rzeczpospolita, komentarz: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Należy zbadać, czy nieruchomość stała się zbędna dla trwałego użytkownika

Organ administracyjny jest zobligowany wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w maksymalnym okresie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Powstanie trwałego zarządu i jego wygaszenie warunkują określone okoliczności faktyczne…

22.01.2018

Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź: Tomasz Młodawski

Na oszczędnych czekają bonusy. Rynek mocy szansą na zarobek dla firm

Nie tylko dodatkowe opłaty Przedsiębiorcy nie będą już zmuszani do zmniejszenia zużycia energii w okresie zagrożenia blackoutem. Jednak ci, którzy dobrowolnie zadeklarują ograniczenie mocy, będą mogli liczyć na stały dopływ gotówki. Warunkiem…

18.01.2018

International Law Office, Roch Pałubicki, Katarzyna Pikiewicz

Roch Pałubicki i Katarzyna Pikiewicz autorami “Social security contributions of self-employed managers” dla International Law Office

Roch Pałubicki i Katarzyna Pikiewicz autorami “Social security contributions of self-employed managers” dla International Law Office. Artykuł dostępny do pobrania w wersji PDF.

16.01.2018

Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review”

Miło nam poinformować, że autorem polskiego rozdziału szóstej edycji publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review″  jest Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, mec. Tomasz Konopka. Zapraszamy do pobrania publikacji…

16.01.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Błędne pouczenie nie powinno szkodzić stronie

ORZECZENIE Gdy strona, na skutek błędnego pouczenia organu administracji zawartego w decyzji, złożyła do sądu administracyjnego inny środek zaskarżenia – to ten środek zaskarżenia powinien zostać rozpoznany przez sąd. W przypadku…