09.03.2017

Wywiad z Robertem Gawałkiewiczem przeprowadzony przez red. Ireneusza Walencika z portalu rynekprawniczy.pl

Robert Gawałkiewicz: Chcemy obsługiwać sprawy najtrudniejsze

Zapraszamy do lektury wywiadu na stronie www.rynekprawniczy.pl

07.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Opłata legalizacyjna: organ musi sprawdzić czy była samowola

PRAWO BUDOWLANE: Wymierzenie przez organ nadzoru budowlanego tzw. opłaty legalizacyjnej zależy od uprzedniego ustalenia, czy inwestor, który dopuścił się samowoli budowlanej, spełnił warunki, o których mowa w art. 49 ust. 1 Prawa…

28.02.2017

Rzeczpospolita, komentarz adwokat Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Segregacja śmieci: w regulaminie nie ma bezwzględnego obowiązku

ORZECZNICTWO: Limitowanie ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości jest dopuszczalne w ramach ustawowego upoważnienia rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy orzekł Naczelny Sąd…

21.02.2017
Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od kategorii obiektu

NSA: Dopuszczalność nałożenia na inwestora opłaty legalizacyjnej oraz następnie wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę wybudowanego nielegalnie obiektu zależy od prawidłowego ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, do jakiej kategorii obiektów budowlanych zalicza…

16.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz adw. Filip Sodulski

Zaległości do ZUS będą się przedawniać. Ale trudniej

W kwestii przedawnienia należności w przepisach nic się nie zmieniło – tłumaczy nam organ rentowy. To reakcja na pojawiające się komentarze do założeń nowego rozporządzenia regulującego kolejność zaliczania wpłat z tytułu należności…

15.02.2017

Rzeczpospolita, komentarz prof. Stanisława Sołtysińskiego

Jak mniejszość nadużywa praw w spółkach akcyjnych

Prof. Stanisław Sołtysiński: Wspólnicy mają ułatwioną możliwość szantażu korporacyjnego. Wszystko przez rozbieżności dotyczące interpretacji przepisów, które prowadzą do tego, że niezwykle łatwo jest uzyskać zabezpieczenie na drodze zawieszenia postępowania rejestrowego…

13.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, wywiad red. Łukasza Zalewskiego z mec. Piotrem Andrzejakiem

Na rynku nieruchomości komercyjnych zapanowała niepewność

Decyzja fiskusa o przekwalifikowaniu przedmiotu transakcji może oznaczać spór między samymi kontrahentami. Chodzi przede wszystkim o wysokość ceny oraz zasadność wliczenia do niej VAT przez zbywcę. W ostatnim czasie zapadły dwa…

10.02.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Utrata statusu akcjonariusza mniejszościowego

Akcjonariusze mniejszościowi przestają być akcjonariuszami spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w zw. z art. 417…

10.02.2017

artykuł Łukasza Zalewskiego w Dzienniku Gazeta Prawna, komentarz Sławomira Łuczaka

Bubel czy śmiertelne zagrożenie dla restrukturyzacji

Z punktu widzenia praktyka upadłościowego można spodziewać się, że sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne przyjmą interpretację chroniącą proces restrukturyzacji, bo taki mają obowiązek i wynika to wprost z treści ustawy. Stosowaniem przepisów…

07.02.2017

Rzeczpospolita, Komentarz: Tomasz Duchniak

Można realizować inwestycję nie będąc właścicielem gruntu

PROCEDURY: Prawo spółdzielni mieszkaniowej do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zmierzające do budowy przyłącza wodociągowego może wynikać z łączącego spółdzielnię oraz właściciela terenu „nienazwanego stosunku zobowiązaniowego”. Przy wykładni przepisu art….