Stan epidemii a postępowania sądowe – ustawy z 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r.

Pobierz Alert w wersji PDF Uchwalona 31 marca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa oraz ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2…

21.04.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Pobierz Alert w wersji PDF Poniżej przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0, które mogą być istotne w Państwa działalności. PRAWO PRACY zwolnienie ze składek…

20.04.2020

Leszek Biały

Raport SK&S | Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców – jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

Pobierz Raport w wersji PDF Problemy z płynnością to podstawowa bolączka przedsiębiorców; Utrata płynności ma charakter obiektywny, istniejące przed kryzysem regulacje tego stanu nie zmienią; BGK, PFR i ARP, tradycyjnie działające…

17.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Piotr Andrzejak

Przestój w centrach handlowych. Co z rozliczeniami wynajmujących?

Właściciele powierzchni w centrach handlowych nie muszą w czasie przestoju wystawiać faktur, płacić VAT ani wykazywać przychodów. Ale co gdy zakaz ustanie? Źródłem problemów są przepisy specustawy z 31 marca br. (Dz.U….

17.04.2020

Kwartalnik PZP,  Żaneta Urbaniak

Z problematyki podstaw umorzenia postępowania przez sąd skargowy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.5.2019 r. (IV CSK 69/18)

W najnowszym Kwartalniku PZP ukazała się Glosa autorstwa Żanety Urbaniak. Przedmiotem glosowanego postanowienia SN były rozważania o możliwości modyfikacji żądania zgłoszonego na etapie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą…

RAPORT SK&S | Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Czym jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie” (tak definiuje ją Prawo bankowe). Na ocenę zdolności…

RAPORT SK&S | Ceny maksymalne w tarczy antykryzysowej

Pobierz Raport w PDF W tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się bezprecedensowe rozwiązania polegające na możliwości wprowadzenia cen i marż maksymalnych. Nowe regulacje przewidują też surowe sankcje finansowe za stosowanie cen…

09.04.2020

Law Business Research, Janusz SiekańskiRadosław Waszkiewicz

Janusz Siekański i Radosław Waszkiewicz autorami polskiego rozdziału publikacji “The Real Estate Law Review – Edition 9”

Janusz Siekański i Radosław Waszkiewicz autorami polskiego rozdziału publikacji “The Real Estate Law Review – Edition 9”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

09.04.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz BerakMaciej Gil

Status prawny mienia spółki ujawnionego po jej wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców KRS przed wejściem w życie art. 25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Skarb Państwa nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.; dalej jako: KRSU) mienia…

Ewa Skrzydło-Tefelska i Karol Gajek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2020 – 9th Edition”

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska i Karol Gajek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2020 – 9th Edition”, wydanej przez Global Legal Group. Polski rozdział dostępny jest online i w wersji PDF.