WIADOMOŚCI Z PRAWA PRACY – Wydanie: II kwartał 2019

Zmiany przepisów | Istotne zmiany w Kodeksie pracy W dniu 7 września 2019 r. w życie wejdzie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy…

05.07.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Marcin Mroziuk, komentarz: Piotr Andrzejak

Przedsiębiorcy muszą być gotowi na rewolucję w VAT. Już od września

Biała lista podatników VAT, obowiązkowy split payment w niektórych branżach, zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP nabywcy, wyłączenie możliwości ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników – to zaledwie…

05.07.2019

Monitor Prawa Bankowego 6/2019, autor: Lidia Malinowska

Przelew wierzytelności bankowej zabezpieczonej hipoteką na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego

W czerwcowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Przelew wierzytelności bankowej  zabezpieczonej hipoteką na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego – glosa do postanowienia SN z 16 marca 2018 r., IV…

05.07.2019

Monitor Prawa Bankowego 6/2019, autor: Mateusz Blocher

Wybrane pojęcia i definicje z wykazu usług reprezentatywnych

W czerwcowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wybrane pojęcia i definicje z wykazu usług reprezentatywnych”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

Ustawowa regulacja cen na rynku energii elektrycznej

28 grudnia 2018 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest czasowa stabilizacja kosztów pozyskania energii elektrycznej przez odbiorców końcowych,…

Obowiązkowa dematerializacja akcji – projekt nowelizacji KSH już w Sejmie

W dniu 12 czerwca 2019 r. Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu rządowy projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przewidujący obowiązkową dematerializację akcji spółek prywatnych…

02.07.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie będzie nakazu rozbiórki, nawet gdy inwestor wykonał obowiązek po terminie

Upływ terminu do wykonania określonych robót budowlanych w celu zalegalizowania samowoli budowlanej nie powoduje, że obowiązek wykonania tych robót wygasa. Taka konkluzja wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10…

UODO zajmuje stanowisko w sprawie kontroli trzeźwości pracowników

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował komunikat dotyczący zasad prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. W opinii Urzędu „wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia”, a zatem jej…

28.06.2019

Justyna Molińska, Szymon Gogulski

Ważne zmiany w zakresie oświadczeń o produktach kosmetycznych

Od 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie nowe dobre praktyki dotyczące dwóch rodzajów oświadczeń o produktach kosmetycznych – „nie zawiera” i o hipoalergiczności. Przykładowo nie powinny być dozwolone oświadczenia „nie…

27.06.2019

Piotr Andrzejak

QUICK FIXES – nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r.

Kolejna nowelizacja przepisów VAT (projekt z 24 czerwca 2019 r.) wprowadza szereg istotnych zmian regulujących skutki VAT międzynarodowego obrotu towarowego. Kluczowe z nich to: 1. Magazyn typu…